​Hyresgästföreningen välkomnar Hyreskommissionens reformförslag

Hyresgästföreningen välkomnar Hyreskommissionens förslag på skattereform för bostäder och en nystart för förhandlingssystemet för hyresmarknaden.

–Om några veckor startar trepartssamtal mellan Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna. Hyreskommissionens förslag för att utveckla det kollektiva förhandlingssystemet är välkomna inspel till samtalen och vi ser fram emot att delta i utvecklingen av hyressättningen, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Hyreskommissionen föreslår att kostnaden för att kostnaderna för hyresrätten sänks genom en skattereform som lägger låg moms på hyra men fullt avdrag för ingående moms.

–Dagens skattesystem premierar det ägda boendet. Hyresgästföreningen anser att staten ska vara neutral i sin beskattning av boende oavsett upplåtelseform. Därför välkomnar vi Hyreskommissionens förslag på en skattereform, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Hyreskommissionen tillsattes av Hyresgästföreningen med uppdraget att förklara och utvärdera dagens system för hyressättning samt komma med förslag hur hyresrätten som boendeform kan utvecklas. Hyreskommissionen leds av f.d. bostadsminister Stefan Attefall (KD).

Läs rapporten på hyreskommissionen.se