Kampanj för rätten till förhandlade hyror

Under två veckor med start idag kampanjar Hyresgästföreningen i hela landet mot marknadshyror och för rätten till förhandlade hyror. I södra Skåne kommer förtroendevalda och anställda prata marknadshyror vid resecenter, på torg och i bostadskvarter i framförallt Malmö och Lund.

En rapport från analysföretaget Ramböll visar att hyrorna skulle öka kraftigt med fri hyressättning på marknaden. I Helsingborg skulle hyrorna öka med 24 procent, i Halmstad med 31 procent och i Kristianstad med 11 procent. Detta skulle inte leda till fler bostäder, men däremot en ökad otrygghet för landets hyresgäster och större kostnader för samhället.

– Flera politiska förslag har kommit i riktning mot att införa marknadshyror. Vi vill visa på hur konsekvenserna blir för tre miljoner hyresgäster i Sverige. Detta är en fråga som inte ska glida under radarn under valet. Genom detta fokus på frågan om marknadshyror hoppas vi att opinionen blir så stark att politiker frångår idén, säger Kenneth Gustavsson, regionordförande på Hyresgästföreningen region södra Skåne.

– Vi kraftsamlar med all personal för att kampanja tillsammans med förtroendevalda. Flera partier är otydliga när det gäller marknadshyror. Vi tycker att man som väljare ska kräva besked från sina politiker om hur de ställer sig, säger Dan Nicander, regionchef på Hyresgästföreningen södra Skåne.

Hela Hyresgästföreningen kommer att delta i kampanjen. Många kommer att vara ute och kampanja, därför kan lokal återkoppling till medlemmar när det gäller till exempel juridiska ärenden bli fördröjd, vid ärenden som inte är akuta. Medlemscenter kommer vara öppet som vanligt, men får eventuellt längre svarstid.

För mer information, kontakta:
Kenneth Gustavsson, regionordförande Hyresgästföreningen region södra Skåne, 010-459 23 21
Dan Nicander, regionchef Hyresgästföreningen region södra Skåne, 010-459 23 02