​Välkommen till bostadspolitisk debatt under Skördefest och Miljödagar

I helgen är det Skördefest och Miljödagar i Boden. I samband med evenemanget arrangerar Hyresgästföreningen en bostadspolitisk debatt med fokus på hur bostadsbristen påverkar Bodens framtid. Media är välkomna att delta.

- Skördefest och miljödagar är ett bra tillfälle att lyfta boendefrågorna och ställa frågor till våra politiker. I Hyresgästföreningens tält kan besökarna dessutom diskutera och ställa frågor om bostadspolitik, boinflytande, hyresnivåer eller något annat, säger Harald Högström, ordförande Hyresgästföreningen i Boden.

Tid: 25 augusti, kl. 15.45-16.15
Plats: Björknäsområdet i Boden, scenen

Deltar i debatten gör Johan Johansson, Bodenbo, Beatrice Öman (S), Robert Lund (SD), Catarina Ask (MP), Inge Andersson (Bodenalternativet), Kenneth Backgård (NS), Bo Strömbäck (V), Johan Gröhn (C) samt Olle Lindström (M). Moderator är Armi Rousu.

Bodens kommun har ambitioner att växa och år 2025 räknar man med att komma upp i 30 000 invånare. I Boverkets bostadsmarknadsenkät uppger kommunen att man har bostadsbrist nu och fram till 2020. Debatten kommer att fokusera på hur Bodens politiker tänker lösa ekvationen med att kommunen vill växa, enligt den befolkningsprognos som man gjort kommer Boden att växa med 2100 invånare, samtidigt som det inte finns bostäder att tillgå.

Om Skördefest och Miljödagar
Skördefest och Miljödagar är en av Norrbottens största mötesplatser för livsmedelsproduktion, hantverk, miljöföretag, hälsoföretag och kulturarbetare. Årets tema är hållbarhet och evenemanget vill lyfta sådant som är lokalproducerat, ekologiskt eller hälsofrämjande. Det kan gälla allt från solenergi till grönsaksodling. Förra året hade Skördefest och Miljödagar cirka 25 000 besökare.

Hyresgästföreningens tält finns på plats 104-105.

För mer information:
Harald Högström, ordförande Hyresgästföreningen Boden, 070-546 33 10
Anders Rubensson, pressansvarig, 070-602 51 58