För ett Göteborg fritt från rasism och nazism

Hyresgästföreningen står för alla människors lika värde och rättigheter. Vi arbetar varje dag för ett demokratiskt samhälle fritt från alla former av diskriminering och rasism. Därför ser vi med avsky på att nazister idag marscherar på Göteborgs gator.

Rasism och nazism, hat, hot och våld hör inte hemma i vår stad. Vi strävar i stället efter ett Göteborg där alla invånare har samma rättigheter och skyldigheter, ges samma möjligheter till utbildning, arbete och bostad och där de ojämlika livsvillkor som dagens segregation orsakar är undanröjda.

Tillsammans med kommunen, näringslivet, civilsamhället och hundratusentals göteborgare fortsätter vi därför vårt arbete för en trygg och öppen stad där demokrati och människovärde är tydliga ledstjärnor.

Hyresgästföreningen region västra Sverige