Hög tid för en ny bostadspolitik

Minst 5 000 nya bostäder per år under de kommande tio åren och med krav på att det även ska byggas hyresrätter med lägre hyror. Det är ett av förslagen i det bostadspolitiska program som de sju Hyresgästföreningarna i Göteborg gemensamt arbetat fram.

I programmet konstateras att allt fler vill flytta till Göteborg men att det inte byggts bostäder i samma rakt som befolkningsutvecklingen. Resultatet har blivit en omfattande bostadsbrist som får en rad allvarliga konsekvenser för både samhället och för enskilda människor.

Enligt Hyresgästföreningens rapport ”Unga vuxnas boende 2017 i Storgöteborg” bor var fjärde ung vuxen 20-27 år kvar hemma hos föräldrarna. Men 83 procent av dem vill egentligen flytta hemifrån.

I bostadsbristens spår ökar också hemlöshet och trångboddhet. Enligt Rädda Barnen är närmare 1 700 barn hemlösa i Göteborg och tvingas flytta runt mellan tillfälliga och ofta dåliga bostäder. Ännu fler barn lever i extrem trångboddhet vilket får konsekvenser för både skolgång och familjeliv.

Lösningen enligt programmet är att bygga mer. Minst 5 000 bostäder behöver byggas årligen de närmaste tio åren och framförallt behövs hyresrätter med lägre hyror eftersom det som byggs i dag är alldeles för dyrt för stora grupper.

  • Utnyttja det statliga investeringsstöder för byggandet av små billiga hyresrätter. Bygg energismart och ekologiskt hållbart, lyder uppmaningen i programmet som också uppmanar Göteborgs stad att ställa krav på lägre hyresnivåer vid markanvisning..

Andra viktiga punkter i det bostadspolitiska programmet är

  • Alla ska ha råd att bo kvar vid ombyggnation
  • Rättvisa villkor i skatte- och bidragssystemet
  • Minska klyftorna – bryt segregationen
  • För trygghet i boendet – åtgärder mot kriminalitet
  • Nej till ombildning och utförsäljning av allmännyttan i Göteborg
  • Nej till marknadshyror

I kväll mellan klockan 18.00-20.00 inbjuder våra Göteborgsföreningar till fortsatta samtal om det bostadspolitiska programmet i vår publika Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B.