Desperata försök att bota bostadsbristen

Genom uppluckring kring regelverket om andrahandsuthyrning tror Oskar Öholm och Jessika Wilhelmsson, riksdagsledamöter och ledamöter i Civilutskottet för Moderaterna, att bostadsbristen kommer minska i Sverige. Det beslut som fattades i Civilutskottet kring andrahandsuthyrning, med mycket motstånd från oppositionen, kommer att debatteras i Riksdagen 17 december 2012 och beslut om införande fattas 18 december 2012.

Om beslutet att avreglera andrahandsuthyrning fattas, kommer det att leda till ännu större segregation på bostadsmarknaden. Denna avreglering innebär att andrahandsmarknaden får en särställning gentemot resten av hyresmarknaden (privata och allmännytta), då andrahandshyran inte kommer bestämmas enligt bruksvärdesprincipen som idag. Andrahandshyran kommer därför allt mer likna en marknadshyra och inte som Öholm och Vilhelmsson hävdar; att den kommer motsvara den kostnad som bostadsrättsinnehavaren har för bostaden. Den hyra som får tas ut har ingenting att göra med kostnaden för bostadsrättsinnehavaren. Den nya lagen kommer i så fall innebära att man får ta ut marknadsvärdet gånger fyra procent plus månadsavgiften. Den som köpte sin lägenhet för ett tag sedan för 1 miljon kommer hoppa jämfota av lycka när hyran ska räknas på ett marknadsvärde på fyra miljoner

Hur stora kommer dessa hyror bli och vilka ska betala dem? Jo, det är de som redan idag lever i stor otrygghet. De som inte har kapital, är lågavlönad, utan fast arbete, studenter, ungdomar och projektanställda, de urbana nomaderna. Människor som egentligen inte har råd.

Hur mycket är det rimligt att det egna ägandet ska gynnas som boendeform? Var går gränsen? Finns det någon gräns? För hyresgästen innebär detta förslag att det inte kommer finnas möjlighet att gå till hyresnämnden för att i efterhand få tillbaka en hyra som ansetts varit för hög. Det kommer överhuvudtaget bli svårt att få en andrahandshyra prövad i hyresnämnden.

Om förslaget går igenom har regeringen återigen gynnat det ägda boendet framför det hyrda. Detta trots att vi egentligen behöver rättvisa på bostadsmarknaden. Människor i Sverige ska inte missgynnas för att de väljer en hyrd bostadsform framför en köpt. Detta förslag tar inte ansvar för att alla människor ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad.

Hyresgästföreningen region Norrland hoppas att Riksdagen lyfter blicken och ser sig omkring, att de ser verkligheten som den är. I stället för att på tisdag den 18 december 2012 fatta ett kraftlöst och desperat beslut som enbart gynnar de kapitalstarka, hoppas vi att man går tillbaka till kammaren och tänker om. Att man istället kommer med nya förslag och fattar nya beslut som gynnar byggandet av hyresbostäder och skapar en rättvis bostadsmarknad, oavsett bostadsform!

Charlotte Oster

Enhetschef Lokalt utvecklingsarbete och opinionsbildning

Hyresgästföreningen region Norrland