Hyresgästföreningen Norra Göteborg firade 100 år

I helgen firade Hyresgästföreningen Norra Göteborg 100 år med en mängd olika aktiviteter och lanseringen av en mycket intressant och välskriven jubileumsbok. Mycket har förändrats sedan 1917 men mycket är också sig likt.

     - Den 4 augusti 1917 startade ett antal arbetare vid Svenska kullagerfabriken (SKF) i Gamlestan en hyresgästförening, det som idag är Hyresgästföreningen Norra Göteborg, berättade föreningens nuvarande ordförande Pamela Möller Ajani i det första av jubileumsdagens många tal.

Hyresgästföreningen Norra Göteborg består idag, 100 år senare, av en föreningsstyrelse samt 14 lokala hyresgästföreningar, ett 20-tal gårdsföreningar, två husombud och några Fria former.

Pamela berättade att hon har många vänner som är utan egen bostad, och att detta är en av anledningarna till hennes engagemang.

- Vi ska ha rätt att bo, vi ska ha råd att bo och det ska vara roligt att bo.

Lagom till firandet har en särskild jubileumsbok tagits fram. ”Den första tiden” är skriven av Hyresgästföreningen Västra Göteborgs ordförande Ronny Bengtsson, som har ett stort intresse för vår historia.

     - Pamela frågade mig i juni om jag kunde skriva några rader. Jag satte mig ned i arkiven och började gräva, och blev mer och mer nyfiken, så det blev en hel bok, säger han.

Hyresgästföreningen föddes under en mycket dramatisk tid. Ute i Europa var det världskrig, i Ryssland gjorde arbetarna revolution samtidigt som vårt grannland Finland var på väg att bryta sig loss från Ryssland, vilket skulle resultera i ett blodigt inbördeskrig.

     - Även i Sverige var det en stor social oro med brist på mat, fruktansvärd bostadsbrist och trångboddhet, höga marknadshyror och växande klassklyftor.

Ronny berättade att det var något annat än den traditionella bilden av Hyresgästföreningens födelse, med en massa gubbar på stora möten, som växte fram. Faktum är att det var kvinnorna som drev på för att starta den hyresgästförening i Gamlestaden som kom att betyda jättemycket för rörelsens utveckling inte bara i Göteborg utan också i hela landet.

     - Det finns så mycket att berätta om vad Hyresgästföreningen uträttat och vi står i tacksamhetsskuld till alla dem som stridit för bättre villkor. Hur skulle det sett ut i dag om inte hyresgästerna organiserat sig redan 1917? Vi har ju idag en situation som på många sätt är lik den som var då: bostadslöshet, trångboddhet, ett förhandlingssystem som är satt under press och krav på marknadshyror, säger Ronny Bengtsson.