Hyreskommissionen korrigerar verklighetsbilden

Hyresgästföreningen välkomnar de slutsatser och förslag som Hyreskommissionen nu presenterat på debattplats i Dagens Nyheter. Förbundsordförande Marie Linder upprepar därför sin inbjudan om en träff med övriga parter på hyresbostadsmarknaden för ett samtal om förslagen från Hyreskommissionen.

-Det är värt att notera hur en expertgrupp under ledning av den tidigare bostadsministern Stefan Attefall kommer fram till att den bostadspolitiska debatten är missriktad. Dessutom konstateras att bruksvärdessystemet inte är problemet liksom att det inte finns någon lagstiftning som reglerar hur hyran ska beräknas eller hög den ska vara. Jag hoppas att man tar med sig dessa klarlägganden i den bostadspolitiska debatten, säger Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder.

Hyreskommissionen tillsattes av Hyresgästföreningen med uppdraget att förklara och utvärdera dagens system för hyressättning samt komma med förslag på förändringar. Hyresgästföreningen kommer att titta vidare på de förslag som nu presenterats och även den slutrapport som presenteras i september.

-Det är mycket intressanta förslag som Hyreskommissionen nu presenterar. Jag tror det är viktigt att vi får en nystart i förhandlingsarbetet, att vi blickar framåt och fortsätter arbetet med att utveckla förhandlingssystemet. Grunden och förutsättningarna finns där konstaterar kommissionen och nu behöver alla parter bara ta sitt ansvar, säger Erik Elmgren, förhandlingschef i Hyresgästföreningen.

-Redan nu kan jag säga att jag delar kommissionens slutsats om att vi behöver fortsätta arbetet med hyressättningen lokalt och få ett mer långsiktigt perspektiv i olika frågor som rör exempelvis förhandlingsunderlag och förvaltningskvalitet, säger Erik Elmgren.

Hyreskommissionen ger fem förslag som Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen själva kan genomföra.

-Jag tycker detta är helt rätt. Därför hoppas jag att mina kollegor i SABO och Fastighetsägarna vill träffas för att tillsammans med oss tala om de här förslagen, säger Marie Linder.

För mer information kontakta

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94

Erik Elmgren förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15