Nytt avtal om hyrorna i Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen har förhandlat klart om hyresjusteringarna för 2019 och 2020. Den 1 januari 2019 höjs hyrorna med 1,6 procent och år 2020 med 1,6 procent, varav 0,25 procent ska gå till särskilda satsningar på ökad trygghet och trivsel.

Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen ser stora fördelar med att hyresförhandlingarna inte dragit ut på tiden. Nu kan hyresgästerna i god tid planera för kommande boendekostnader och bostadsbolaget vet vilka intäkter som väntar. Att parterna skriver ett tvåårigt avtal skapar även det välkommen framförhållning.

- Med systematisk hyressättning som grund, goda relationer och respekt för våra olika uppdrag har vi slutit ett avtal som sätter hyresgästernas behov i centrum och säkerställer Botkyrkabyggens möjligheter till väl planerade och nödvändiga investeringar i alla våra bostadsområden. Samtalsklimatet har varit mycket bra och vi har alla haft ett gemensamt fokus på att öka trivseln och tryggheten, säger Fredrik Vitrera Luiga, ekonomichef på Botkyrkabyggen.

- Att vi kunnat nå en så tidig överenskommelse beror på att båda parter har jobbat öppet och ärligt med underlag och information om både hyresgästernas och Botkyrkabyggens behov, det visar att förhandlingssystemet fungerar väl när vi jobbar i lagens andemening. Alla hyresgäster ska kunna trivas och känna sig trygga där dom bor, det är därför vi gemensamt har öronmärkt en del av höjningen för arbete med de frågorna, säger Stefan Björk, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm

I till exempel en trea i Norsborg på 77 kvadratmeter motsvarar avtalet en hyreshöjning på 96 kronor i månaden nästa år.
Botkyrkabyggen har motiverat behovet av hyreshöjningar bland annat med de satsningar bolaget vill göra för att via ytterligare boinflytande skapa levande stadsdelar och stabila, trygga bostadsområden. Detta är en viktig del i det ansvar för social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling som det allmännyttiga bostadsbolaget har. Bolaget har även lyft fram behovet av att kunna täcka ökade driftkostnader.

För mer information kontakta:

Stefan Björk, förhandlare Hyresgästföreningen region Stockholm 070-2933884

Charlotta Lundström, pressansvarig Botkyrkabyggen 070-162 94 43