Bamse lär barnen sopsortera i Kronoberg län

”Bamse och skräptjuven” heter den tidning som Hyresgästföreningen har köpt in och som delas ut till barn som vill delta i regionens sopsorteringsprojekt.

Tillsammans med en fastighetsskötare eller någon från Hyresgästföreningen får de lära sig att också sortera skräpet. Som tack för hjälpen får de tidningen.

Vi har hittills varit på besök i städer i angränsande län och under september fortsätta vår turné till Växjö.

Tanken är att aktiviteten ska vara en vinst för alla inblandade parter i vår hantering av sopor. Alltså för miljön, fastighetsägare och hyresgäster. Turnén körs genom hela regionen där förutom Kronoberg län även Östergötland, Kalmar, Jönköping, Blekinge län och Gotland ingår.

Vi bygger relationer med bostadsföretagen och hyresgäster, som med ganska enkla knep får till en bättre förståelse för sophantering. Det är givetvis en kostnadsfråga för både hyresvärd som hyresgäst när sophanteringen inte fungerar bra och det leder till hyreshöjningar. Kan vi bidra med att förbättra sophanteringen, med hjälp av Bamse och barnen, har vi kommit en bit på vägen.

I flera kommuner har vi fått bra feedback och ryktet har spridit sig. Evenemangen har även fått spridning genom sociala medier där bland annat Tranås kommun uppmärksammade en liten kille för sin insats och planerar för vidare aktiviteter i bostadsområdet Stoeryd.


För mer information, kontakta:

Sara Anderberg, Kommunikationschef Hyresgästföreningen, region Sydost.

010-459 21 06, 070-891 48 56

Anita A-son Landegren, vice ordförande Hyresgästföreningen, region Sydost

073-349 64 52