Seminarium i Almedalen: Går det att bygga i C-lägen?

Vad behövs för att kunna bygga lägenheter som folk har råd att efterfråga? Vilken roll har olika aktörer i detta sammanhang? Vad kan vi göra tillsammans? Hyresgästföreningen har tillsammans med arkitekter, byggnadsfirmor och bostadsbolag börjat ta fram konkreta arbetssätt för att möta bostadsbristen och bygga nya hyresrätter till rimliga priser. Dessa erfarenheter kommer att diskuteras under två seminarier i Almedalen den 2:a och 3:e juli.

– Bostadsbristen drabbar de med minst resurser hårdast och även om det byggs nytt i en högre takt än tidigare är priserna ofta alldeles för höga för de med en låg eller genomsnittlig inkomst. Att bygga nytt ska inte behöva vara samma sak som att bygga dyrt, säger Kenneth Gustavsson, regionordförande i Hyresgästföreningen södra Skåne.

Bostadsbrist är en stor utmaning för Malmö och hela Sverige. Prisutvecklingen i byggandet gör att nyproducerade bostadslösningar blir för dyra för de som har störst behov. Det är ett problem som måste lösas och Hyresgästföreningen, konsultföretaget Prolog, White Arkitekter, Byggnadsfirman Otto Magnusson, samt bostadsbolagen Lifra och Trianon har gått tillsammans i ett långsiktigt projekt för att utveckla och pröva arbetssätt över flera olika konkreta byggprojekt. 

Praktisk information:

Seminarium: Går det att bygga i C-lägen?
Arrangör: Hyresgästföreningen
Dag: 2/7 2018 13:00–14:00
3/7 2018 13:00–14:00
Språk: Svenska
Plats: Hamnplan, H210
Medverkande: Kenneth Gustavsson, Regionordförande, Hyresgästföreningen Södra Skåne
Dan Nicander, Regionchef, Hyresgästföreningen Södra Skåne
Olof Andersson, VD, Trianon
Fredrik Friblick, VD, Prolog
Kontaktperson: Stefan Runfeldt, Hyresgästföreningen, 0722-348449
Kenneth Gustavsson, Regionordförande, Hyresgästföreningen Södra Skåne, 010-4592321