Ny hyra för många hyresgäster i Södertälje

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Södertäljes två kommunala bostadsbolag Telge Bostäder och Telge Hovsjö är nu avslutade. Hyresgästerna i bolagens 10 369 lägenheter får därmed en hyreshöjning med 1,36 procent. Den nya hyran gäller från 1 juli 2018.

Förhandlingarna har pågått hela året utan att bli klara. Efter medling i parternas gemensamma medlingsorgan hyresmarknadskommittén (HMK) kunde parterna slutligen fastställa den årliga höjningen.

De två bostadsbolagen krävde till en början en höjning av hyrorna med 3,7 procent att gälla från 1 januari 2018.

– Med tanke på att bolagen ville se en betydligt högre höjning från årets början är jag väldigt nöjd. Vi nådde till sist fram till ett bra förhandlingsresultat där hyresgästerna dessutom helt slipper en retroaktiv hyreshöjning, säger Robert Norberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer information, kontakta:

Robert Norberg, förhandlare, Hyresgästföreningen region Stockholm

072-5219275