2018-års hyror klara för Uppsalahems och Studentstadens hyresgäster

2018 års hyror är nu klara för hyresgäster boende hos Uppsalahem och Studentstaden. Hyresgästföreningen och Uppsalahem/Studentstaden har enats om en höjning i flera olika nivåer som varierar mellan 0,19 och 0,95% med en genomsnittlig höjning på 0,67% för Uppsalahem och 0,84% för Studentstaden. Hyreshöjningen träder i kraft från och med den 1 juli 2018, men aviseras först på augustihyran.

Efter förhandlingarna, som präglats av såväl ett gott klimat som en ömsesidig förståelse, är årets hyresförändring klar. Uppsalahem yrkade på en höjning om 2,5% men parterna har nu enats om en hyresökning på i genomsnitt 0,9% för de hyresgäster där vatten ingår i hyran och 0,3% för de hyresgäster där vattnet mäts och debiteras separat. Från dessa genomsnitt har det gjorts korrigeringar för att rätta till skevheter i hyresnivåer mellan olika områden. Efter korrigeringar landande höjningarna på som lägst 0,19% och som högst 0,95%. Genomsnittshöjningen för Uppsalahems bostadsbestånd blev 0,67% medan genomsnittet för Studentstaden blev 0,84%.

Anledningen till den relativt stora skillnaden i hyreshöjning mellan de hyresgäster som debiteras separat för sitt vatten och för de där vatten ingår i hyran är att Uppsala Vatten under året har höjt vattentaxan med 20%.

– Vi är glada att Uppsalahem har tagit till sig av våra argument och att hyresgäster som betalar sitt eget vatten ska få en väsentligt lägre höjning än övriga hyresgäster. Dessutom är det glädjande att nå en bra överenskommelse  med Uppsalahem för 2018 säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Helena Nordlund och Magnus Näll.

För mer information, kontakta gärna: Magnus Näll, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 010–459 13 41, 0767–980 730
E-post: magnus.nall@hyresgastforeningen.se