Elnätsavgifterna i Sörmland höjs återigen mer än inflationen

Den senaste rapporten från Nils Holgersson-gruppen visar på att höjningarna av elnätsavgifterna i Sörmland återigen är betydligt högre än inflationen. I flera kommuner har avgiften ökat med 41 procent de senaste åren och i Eskilstuna höjdes avgiften med över 7 procent i år.

- Vi som konsumenter kan välja elleverantör och påverka vår elkostnad men när det gäller elnätet kan vi ingenting göra, säger Tommy Holm ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna.

I Eskilstuna är det ett kommunalt bolag som äger elnätet vilket borde gynna kommuninvånarna. Tidigare år har höjningarna i Eskilstuna varit blygsamma men nu slår bolaget till med 7 procent i höjning samtidigt som inflationen ligger under 2 procent. Det är den högsta höjningen i länet. Hyresgästföreningen efterlyser mer ansvarstagande från Eskilstunas politiker än så här.

- Vi vill se politiska åtgärder för att komma tillrätta med prisökningarna. Ska vi stillatigande bara acceptera en höjning på över 7 procent? Det håller inte, säger Tommy Holm.

- Det här påverkar ekonomin för tusentals familjer i Eskilstuna och visar hur galet monopolet är. Eskilstunas politiker måste ta större ansvar för prisutvecklingen än så. Kommunen har ju faktiskt saken i egna händer, säger Tomas Bergh, gruppchef Hyresgästföreningen Region Mitt.

På den lokala marknaden är det monopol och de tre stora bolagen kontrollerar elnätet i hälften av Sveriges kommuner. Eftersom ingen konsument kan välja bort elnätet kan bolagen höja avgifterna som de vill.

- Om inte ens lokala politiker klarar att hålla ner ökningarna krävs det kanske nationella begränsningar för att skapa bättre priskontroll. I Flen t ex, har elnätsavgifterna ökat med över 40 procent de senaste fem åren. Där sitter konsumenterna helt i händerna på elnätsleverantören och kan inte påverka sina kostnader överhuvudtaget. Varken genom konsumentval eller genom sin röstsedel, säger Tomas Bergh.

För vidare kontakt:

Tommy Holm 073 – 767 66 37

Ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna

Tomas Bergh070 – 260 81 73

Gruppchef Hyresgästföreningen Region Mitt