Höjda elnätsavgifter drabbar konsumenterna i Uppsala län


Utvecklingen med höjda elnätsavgifter fortsätter att drabba konsumenterna i Uppsala län. Det visar den nationella Nils Holgerssonundersökningen, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.
Enköping och Håbo som har E.ON som elnätsleverantör har de högsta höjningarna med 10,3 procent. Kommunerna med Vattenfall som leverantör får lägst höjningar på 6,1 procent. De höjningarna ligger ändå över det nationella snittet. Elnätsavgifterna i hela Uppsala län har i genomsnitt ökat med 7,2 procent sedan 2017, vilket är ytterligare 2,1 procentenheter högre än det nationella snittet.
– Skillnaderna mellan de olika kommunerna är stor och kunderna är helt i händerna på elnätsleverantörerna. Vi kräver politiska åtgärder för att stävja dessa kraftiga höjningar, säger Jennie Wiederholm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Dessa kommuner i
Uppsala län höjde mest under 2017
Enköping 10,3 procent.
Håbo, 10,3 procent.
Heby 9,2 procent.

Dessa kommuner i Uppsala län höjde minst under 2017
Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar 6,1 procent.
Konsumentprisindex, KPI, för 2017 ökade med 1,9 procent. Det innebär att den genomsnittliga elnätshöjningen i länet är mer än tre gånger så hög som KPI.

De tre stora bolagen Vattenfall, Ellevio och E.ON har monopol på elnäten i 141 av 290 kommuner vilket ger dem en mycket avgörande position och deras prisjusteringar slår igenom stort. E.ON höjde sina priser 2017 med i genomsnitt tio procent. Vattenfall har sedan 2014 höjt sina priser med 41 procent.

– Vi vill särskilt inskärpa vikten av att de här stora, ekonomiskt starka bolagen tar sitt ansvar för en balanserad prisutveckling, säger Jennie Wiederholm.

Uppsala län Elnät 2018öre/kWh inkl moms Förändring 1 år (2017/2018) Förändring 5 år (2013/2018)
Kommun
Enköping 74,3 10,3% 17,5%
Heby 75,6 9,2% 11,2%
Håbo 74,3 10,3% 17,5%
Knivsta 110,7 6,1% 45,6%
Tierp 110,7 6,1% 45,6%
Uppsala 110,7 6,1% 45,6%
Älvkarleby 110,7 6,1% 45,6%
Östhammar 110,7 6,1% 45,6%
Medel - Länet 97,2 7,2% 35,4%
Medel - Riket 93,3 5,1% 25,9%

 
Fakta:

Elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019 har beslutats av Energimarknadsinspektionen, Ei. Intäktsramarna medger en årlig intäktsökning på cirka två procent för elnätsföretagen i medeltal (exkl. inflation). I domstolsprocesser har dessa intäktsramar höjts. För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för ungefär en tredjedel av de totala elkostnaderna.
Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat och Ei har till uppgift att granska att avgifterna är rimliga.
Organisationerna bakom Nils Holgerssongruppen; Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen, SABO och Bostadsrätterna, har tidigare begärt att prisregleringen för elnätsavgifterna ska skärpas och nyligen frågat regeringen om deras intentioner. Läs hela undersökningen på www.nilsholgersson.nu
I Nils Holgerssongruppens undersökningar ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Läs mer på www.nilsholgersson.nu

För mer information, kontakta:
Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgerssongruppen, 010-459 16 14.
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58

Presskontakter:André Johansson, presschef HSB, 070-549 64 04Vicktoria Bagi, pressansvarig Hyresgästföreningen region Aros-Gävle 070-278 51 01
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
Josefin Morge, pressansvarig SABO, 070-721 20 11
Kenny Fredman, kommunikatör Bostadsrätterna, 0765-20 10 04