Av fagra löften blev det en tummetott

I oktober förra året förra året gick det allmännyttiga bostadsbolaget Uppsalahem ut i media för att presentera den så kallade Eriksbergsmodellen. Stadsdelen Eriksberg i Uppsala stod inför omfattande renovering och nu skulle hyresgästerna själva få vara med och avgöra i vilken omfattning som lägenheterna skulle renoveras vilket sedan skulle ligga till grund för hur hög hyran skulle komma att bli.  ”På det här sättet vill vi ge hyresgästerna mer egenmakt”, sade Elnaz Alizadeh (S), Uppsalahems ordförande i ett uttalande.

Alla boende skulle enligt bolagets förslag behöva acceptera ett baspaket vid de kommande renoveringarna. Baspaketet var tänkt att bestå av bland annat nya vatten- och avloppsstammar, ventilation, badrum, el och spis. Utöver det skulle hyresgästerna valfritt kunna lägga till olika renoveringspaket. Det kunde handla om att byte avt köksutrustning, nya tapeter, golv och liknande.

Uppsalahem meddelade att renoveringarna i Eriksberg enligt Eriksbergsmodellen skulle medföra hyreshöjningar på ca 25 procent. Att detta löfte enbart var knutet till baspaketet redovisades inte på ett tydligt sätt och inte heller att tanken var att hyresgästerna skulle få betala extra om lägenheten hade behov av nya tapeter eller golv. Det man från Uppsalahem helt utelämnade eller glömde bort var att det finns ett avtal mellan bolaget och Hyresgästföreningen benämnt HLU (Hyresgäststyrt Lägenhets Underhåll), vilket innebär att hyresgästen redan idag, efter ett visst antal år, kan välja om man önskar nya tapeter eller golv – utan att hyran påverkas. Hyresgästföreningen påpekade vid förhandling att HLU-avtalet ger hyresgästerna rätt till underhåll. Byte av slitna gamla tapeter är rent underhåll och därmed inte hyresdrivande.

Förhandlingarna gällande ombyggnationen på Marmorvägen i Eriksberg har pågått sedan oktober förra året. Diskussionerna har handlat om huruvida 25 % verkligen är 25 % eller möjligen 30 %, för att sedan övergå till vilka som skall få del av 25-procentlöftet. Under en period diskuterades Uppsalahems plötsliga yrkande att 25-procentslöftet skulle vara tidsbegränsat och trappas upp till en betydligt högre nivå på några år. Över tid har man också förhandlat om 25-procentnivån -  var det måhända en rabatt eller inte, hur hanterar man önskemål om nytt kök och parkettgolv?

Vidare har den högsta hyresnivån förhandlats under åtskilliga möten och timmar. Från Hyresgästföreningens sida har vi gång på gång ställt frågan: Hur ser det allmännyttiga bolaget Uppsalahem på sin roll som just allmännytta och hur förhåller man sig till det bostadsförsörjningsansvar och långsiktiga bostadssociala ansvar som faktiskt är inskrivet i lag? Vad vi sett under dessa månadslånga förhandlingar är ett bolag som är mer intresserad av vinst än att måna om sina hyresgäster och kommuninvånare. Ett växande problem i Uppsala är bristen på bostäder med rimliga hyror där människor faktiskt har råd att bo. Vanliga inkomsttagare med vanliga löner, sjukskrivna och pensionärer och ensamstående med barn. Vi trodde att Uppsalahem skulle komma att stå upp för vanliga människor, men denna förhandling har gjort oss besvikna.

Nu har vi slutligen landat i en överenskommelse där hyresgäster som flyttar tillbaka till sin lägenhet får del av löftet om ca 25 procent i hyreshöjning – förutsatt att man inte vill ha några åtgärder utförda utöver basåtgärderna. Hyresgäster som kommer inflyttande från ett annat område får en betydligt högre hyra. 

Varför väljer vi då att skriva på en överenskommelse som vi inte tycker är bra?

Svaret är enkelt: Om vi inte kommer överens går Uppsalahem till Hyresnämnden för att få hyran prövad och Hyresnämnden tar varken hänsyn till fagra löften, allmännyttans bostadssociala ansvar eller hyresgästers ekonomi. Utfallet kan därmed bli ännu värre.

Så här sa man från Uppsalahem i oktober:

”Som kommunalt bostadsbolag med uppdrag att ta både affärsmässig hänsyn och ett samhällsansvar är det Uppsalahems uppgift att väga samman olika önskemål. Uppsalahems ambition är varken att ”lyxsanera” eller ”renovräka”. Vi vill skapa förutsättningarna för socialt hållbara områden där våra hyresgäster trivs och känner sig trygga även i framtiden, med fler människor i rörelse, bättre service och trygga bostäder att leva i.”

Nio månader senare kan vi på Hyresgästföreningen konstatera att tryggheten, i form av att veta att man har råd att betala hyran och därmed råd att bo kvar, den kan vi glömma.

Mikael Lindblom

Ordförande förhandlingsdelegationen för Uppsalahem

Lena Jansson Nordin

Förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle