Vattenfall har de högsta elnätsavgifterna i Gävleborgs län

Utvecklingen med höjda elnätsavgifter fortsätter att drabba konsumenterna i Gävleborgs län. Det visar den nationella Nils Holgerssonundersökningen, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.
Kommunerna med Vattenfall som elnätsleverantör har de högsta elnätsavgifterna i
Gävleborgs län. Högst höjning får Nordanstigs kommun med 9,5 procent, medan fyra kommuner har oförändrat pris. E.ON äger nätet i Nordanstig och gör en stor höjning, samtidigt som en annan av de tre stora aktörerna Ellevio lämnar priset oförändrat i kommunerna Ockelbo, Hudiksvall och Bollnäs. Det påverkar snittet i länet som blir en höjning med 2,9 procent sedan 2017, vilket är 2,2 procentenheter lägre än det nationella snittet.
Konsumentprisindex, KPI, för 2017 ökade med 1,9 procent. Det innebär att den genomsnittliga elnätshöjningen i länet ändå är högre än KPI.

– Skillnaderna mellan de olika kommunerna är stor och kunderna är helt i händerna på elnätsleverantörerna. Vi kräver politiska åtgärder för att stävja kraftiga höjningar, säger Jennie Wiederholm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.


Dessa kommuner i Gävleborgs län höjde mest under 2017:

Nordanstig 9,5 procent.
Ljusdal 7,3 procent.
Ovanåker 5,0 procent.

De kommuner i
Gävleborgs län som höjde minst under 2017 var Söderhamn, Ockelbo, Hudiksvall, Bollnäs, vars taxor var oförändrade.

De tre stora bolagen Vattenfall, Ellevio och E.ON har monopol på elnäten i 141 av 290 kommuner vilket ger dem en mycket avgörande position och deras prisjusteringar slår igenom stort. E.ON höjde sina priser 2017 med i genomsnitt tio procent. Vattenfall har sedan 2014 höjt sina priser med 41 procent.
– Vi vill särskilt inskärpa vikten av att de här stora, ekonomiskt starka bolagen tar sitt ansvar för en balanserad prisutveckling, säger Jennie Wiederholm.

Gävleborgs län Elnät 2018öre/kWh inkl moms Förändring 1 år (2017/2018) Förändring 5 år (2013/2018)
Kommun
Bollnäs 92,7 0,0% 23,9%
Gävle 67,2 2,7% 7,7%
Hofors 81,4 1,9% 10,3%
Hudiksvall 92,7 0,0% 23,9%
Ljusdal 70,6 7,3% 18,7%
Nordanstig 116,4 9,5% 29,9%
Ockelbo 92,7 0,0% 23,9%
Ovanåker 77,2 5,0% 15,5%
Sandviken 78,7 2,5% 18,5%
Söderhamn 65,2 0,0% 11,1%

Fakta:

Elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019 har beslutats av Energimarknadsinspektionen, Ei. Intäktsramarna medger en årlig intäktsökning på cirka två procent för elnätsföretagen i medeltal (exkl. inflation). I domstolsprocesser har dessa intäktsramar höjts. För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för ungefär en tredjedel av de totala elkostnaderna.
Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat och Ei har till uppgift att granska att avgifterna är rimliga.
Organisationerna bakom Nils Holgerssongruppen; Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen, SABO och Bostadsrätterna, har tidigare begärt att prisregleringen för elnätsavgifterna ska skärpas och nyligen frågat regeringen om deras intentioner. Läs hela undersökningen på www.nilsholgersson.nu
I Nils Holgerssongruppens undersökningar ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Läs mer på www.nilsholgersson.nu

För mer information, kontakta:
Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgerssongruppen, 010-459 16 14.
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58

Presskontakter:André Johansson, presschef HSB, 070-549 64 04

Vicktoria Bagi, pressansvarig Hyresgästföreningen region Aros-Gävle 070-278 51 01
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66.
Josefin Morge, pressansvarig SABO, 070-721 20 11.
Kenny Fredman, kommunikatör Bostadsrätterna, 0765-20 10 04