Gotlänningar betalar mer för elnätet än andra

Som hyresgäst har man inget att säga till om gällande sin elleverantör, man har inget annat val än att betala till den leverantör som finns på orten. På Gotland betalar man mer än i resten av Sverige.

Gotlands elnätsavgift höjs i år med 6,8 procent. Prisökningen de senaste fem åren har varit 45,8 procent, vilket nästan är en dubbelt så hög höjning som i hela landet.

– Det är inga smickrande siffror för Gotland. Det måste finnas någon rim och reson, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.

Årets prishöjning på 6,8 procent kan jämföras med konsumentprisindex som endast gått upp med 1,9 procent. Det innebär att priserna för elnätet på Gotland ökar mer än priserna på andra varor.

– Nils Holgersson rapporten visar tydligt att det behövs en skärpning av reglerna för elnätsföretagens intäktsramar. Hyresgästerna har inget annat val än att betala till den leverantör som finns på orten, vilket elbolagen utnyttjar, säger Björn Johansson.


För mer information, kontakta gärna:
Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 010-459 21 39
E-post: bjorn.johansson4@hyresgastforeningen.se