Fortsatt höjning av elnätsavgifter i Västra Götalands län

Utvecklingen med höjda elnätsavgifter fortsätter att drabba konsumenterna i Västra Götalands län. Det visar den nationella Nils Holgerssonundersökningen, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Kommunerna med Vattenfall som elnätsleverantör har fått en höjning med 6,1 procent och slås enbart av Bengtsfors där den kommunägda aktören höjer med hela nio procent. Flera kommuner med Ellevio som leverantör har fått sänkta avgifter vilket påverkar elnätsavgifterna i hela Västra Götalands län som i genomsnitt har ökat med 2,9 procent sedan 2017. Något lägre än rikssnittet.

 – Skillnaderna mellan de olika kommunerna är stor och kunderna är helt i händerna på elnätsleverantörerna. Vi kräver politiska åtgärder för att stävja dessa kraftiga höjningar, säger Jennie Wiederholm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Dessa kommuner i Västra Götalands län höjde mest under 2017:

Bengtsfors höjde med 9 procent.

Bollebygd, Dals-Ed, Färgelanda, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Stenungssund, Svenljunga, Tranemo, Vårgårda, Vänersborg och Åmål höjde med 6,1 procent.

Dessa kommuner i Västra Götalands län höjde minst under 2017:

Gullspång sänkte med 5,7 procent.

Öckerö, Tjörn, Tanum, Strömstad, Sotenäs och Munkedal sänkte med 2,1 procent.

Konsumentprisindex, KPI, för 2017 ökade med 1,9 procent. Det innebär att den genomsnittliga avgiftshöjningen i Västra Götalands län är högre än KPI.

De tre stora bolagen Vattenfall, Ellevio och E.ON har monopol på elnäten i 141 av 290 kommuner vilket ger dem en mycket avgörande position och deras prisjusteringar slår igenom stort. E.ON höjde sina priser 2017 med i genomsnitt tio procent. Vattenfall har sedan 2014 höjt sina priser med 41 procent.

– Vi vill särskilt inskärpa vikten av att de här stora, ekonomiskt starka bolagen tar sitt ansvar för en balanserad prisutveckling, säger Jennie Wiederholm.

Fakta:

  • Elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019 har beslutats av Energimarknadsinspektionen, Ei. Intäktsramarna medger en årlig intäktsökning på cirka två procent för elnätsföretagen i medeltal (exkl. inflation). I domstolsprocesser har dessa intäktsramar höjts.
  • För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för ungefär en tredjedel av de totala elkostnaderna.
  • Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat och Ei har till uppgift att granska att avgifterna är rimliga.
  • Organisationerna bakom Nils Holgerssongruppen; Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen, SABO och Bostadsrätterna, har tidigare begärt att prisregleringen för elnätsavgifterna ska skärpas och nyligen frågat regeringen om deras intentioner. Läs hela undersökningen på www.nilsholgersson.nu
  • I Nils Holgerssongruppens undersökningar ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Läs mer på www.nilsholgersson.nu

För mer information, kontakta:

Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgerssongruppen, 010-459 16 14.

Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58

Presskontakt:

Jenny Juthstrand Hyresgästföreningen region Västra Sverige (Göteborgsområdet) 010-459 24 32