Fortsatt höjning av elnätsavgifter i Hallands län

Utvecklingen med höjda elnätsavgifter fortsätter att drabba konsumenterna i Hallands län. Det visar den nationella Nils Holgerssonundersökningen, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Kommunerna Hylte och Kungsbacka med E.ON som elnätsleverantör får höjningar på tio procent. Den lägsta höjningen får Halmstad, där höjningen ändå är högre än KPI för 2017. Elnätsavgifterna i hela Hallands län har i genomsnitt ökat med 7,5 procent sedan 2017, vilket är ytterligare 2,4 procentenheter högre än det nationella snittet. 

– Skillnaderna mellan de olika kommunerna är stor och kunderna är helt i händerna på elnätsleverantörerna. Vi kräver politiska åtgärder för att stävja dessa kraftiga höjningar, säger Petra Lundh, bostadspolitisk chef på Hyresgästföreningen region norra Skåne, som inkluderar södra Halland.

Dessa kommuner i Hallands län höjde mest under 2017:
Hylte 10 procent.
Kungsbacka 10 procent. 
Falkenberg 9,5 procent.

Dessa kommuner i Hallands län höjde minst under 2017:
Halmstad 2,5 procent.
Varberg 3,3 procent.
Laholm 7,1 procent.


Konsumentprisindex, KPI, för 2017 ökade med 1,9 procent. Det innebär att den genomsnittliga elnätshöjningen i länet är nästan fyra gånger så hög som KPI. 

De tre stora bolagen Vattenfall, Ellevio och E.ON har monopol på elnäten i 141 av 290 kommuner vilket ger dem en mycket avgörande position och deras prisjusteringar slår igenom stort. E.ON höjde sina priser 2017 med i genomsnitt tio procent. Vattenfall har sedan 2014 höjt sina priser med 41 procent. 

– Vi vill särskilt inskärpa vikten av att de här stora, ekonomiskt starka bolagen tar sitt ansvar för en balanserad prisutveckling, säger säger Petra Lundh.


Fakta: Elnät

  • Elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019 har beslutats av Energimarknadsinspektionen, Ei. Intäktsramarna medger en årlig intäktsökning på cirka två procent för elnätsföretagen i medeltal (exkl. inflation). I domstolsprocesser har dessa intäktsramar höjts.
  • För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för ungefär en tredjedel av de totala elkostnaderna.
  • Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat och Ei har till uppgift att granska att avgifterna är rimliga.


Om undersökningen:
Organisationerna bakom Nils Holgerssongruppen; Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen, SABO och Bostadsrätterna, har tidigare begärt att prisregleringen för elnätsavgifterna ska skärpas och nyligen frågat regeringen om deras intentioner.

I Nils Holgerssongruppens undersökningar ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Läs hela undersökningen på www.nilsholgersson.nu


För mer information, kontakta:

Petra Lundh, enhetschef Hyresgästföreningen region norra Skåne, 070-630 74 60 (södra Halland)
Jenny Juthstrand, utredare, Hyresgästföreningen i Västra Sverige, 076-798 08 38 (norra Halland)
Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgerssongruppen, 010-459 16 14