Nya ombyggnationshyror på Stationsvägen i Heby

Hyresgästföreningen har fört hyresförhandlingar med Hebygårdar gällande ombyggnation av fastigheterna Tegelmästaren 1 och 2 på Stationsvägen i Heby.

Parterna har kunnat enas om hyresnivåer som, med hänsyn till graden av ombyggnation och åtgärder, får anses acceptabla. Innebörden är att hyrorna efter ombyggnation höjs med ca 23 % jämfört med dagens nivåer. Höjningen sker stegvis under sju års tid. För en 2 rok på 71 kvm innebär det att den nya hyran efter sju år hamnar på 6 769 kr, med tillkommande årliga höjningar.

”Det är aldrig roligt att behöva medge hyreshöjningar av den här storleken men utifrån gällande lagstiftning och med hänsyn till de åtgärder som görs och den standardförbättring det innebär för hyresgästerna så får vi ändå anse att vi har fått ett bra avtal. Vi är också glada att Hebygårdar valt att söka statligt stöd för ombyggnationen” säger förhandlingsledare Lena Jansson Nordin.

Ombyggnationen börjar i september och beräknas vara klar i december 2019.

”Vi vet att många hyresgäster tycker att det är dyrt och att en stor del av inkomsten går till att betala hyran och vi har lagt ner mycket arbete på att i möjligaste mån hålla tillbaka hyreshöjningen”, säger Kerstin Karlsson, ordförande i den lokala hyresgästföreningen.