Hyresgästföreningens förbundsstämma har idag valt ny förbundsstyrelse

Den 15-17 juni håller Hyresgästföreningen förbundsstämma i Malmö. 163 ombud från hela landet samlas i helgen för att ta ställning till ett sextiotal motioner och välja ny förbundsstyrelse.

En av de viktigaste frågorna under stämman är hur vi tillsammans ska skapa ett samhälle där alla har rätt till en trygg bostad, något som är mycket större än bara ett tak över huvudet.

Under eftermiddagen idag har stämman valt en ny förbundsstyrelse. Marie Linder blev med acklamation omvald som förbundsordförande för de kommande fyra åren. Övriga ledamöter valdes på två år.

Ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen

Helena Frisk, Karlskoga. Omval.

Hans Eklund, Östhammar. Omval.

Lennart Derehag, Trollhättan. Omval.

Pia Fridström, Göteborg. Omval.

Bengt Svensson, Göteborg. Omval.

Jan Andersson, Annelund. Omval.

Björn Johansson, Mjölby. Omval.

Simon Safari, Botkyrka. Omval.

Kristina Berglund, Stockholm. Nyval.

Jens Nilsson, Uppsala. Nyval.

Ersättare

Elin Loberg, Uppsala. Nyval.

Gunnar Bergman, Kiruna. Nyval.

Ola Palmgren, Stockholm. Nyval

Kenneth Gustavsson, Malmö. Nyval.

För mer information kontakta

Anna Wennerstrand presschef Hyresgästföreningen 076-7980874