​Så påverkar bostadsbristen studenter i Umeå

Bostadsbristen gör att många studenter kan ha svårt att få en bostad. I en enkätundersökning som Hyresgästföreningen genomfört vid de norrländska universiteten under våren ansåg 35 procent av studenterna som svarat att boendet var betydelsefullt vid deras val av studieort. Många tyckte dock att hyresnivån är för hög.

”Alldeles för dyrt. 7070:- för 51,8 kvadratmeter. Hade varit bostadslös utan min sambo som delar på hyran med mig, då jag inte skulle ha råd att bo kvar och inte kan få någon annan lägenhet.”

Detta är en av åsikterna som fördes fram bland de öppna svaren i enkäten av en student vid Umeå Universitet.

Enkäten om studenters bostadssituation genomfördes under våren 2018 av Hyresgästföreningen bland studerande vid universiteten i Luleå, Umeå, Sundsvall och Östersund. Förutom kryssfrågor ställdes också frågor med öppna svarsalternativ. 92 procent av de svarande var unga, under 30 år, och 67 procent var kvinnor.

I enkäten framkom också att 81 procent ansåg att bostadsfrågan är viktig och 89 procent angav att de kommer att gå och rösta i valet i höst, många av dem för första gången. Det finns alltså all anledning för politikerna att uppmärksamma deras åsikter.

De studenter som svarade på enkäten hade chansen att vinna en månadshyra. Linnéa Enboms motivering till varför just hon skulle vinna var bäst och hon vann prischecken, läs mer här eller se prisutdelningen på vår facebooksida.

Bilagor:
Enkätsvar från studenter vid Umeå Universitet
Enkätsvar från alla fyra universiteten
Sammanfattning av enkäten i filmformat

För mer information:
Anders Rubensson, pressansvarig, 070-602 51 58