​Så påverkar bostadsbristen studenter i Luleå

Bostadsbristen gör att många studenter kan ha svårt att få en bostad. I en enkätundersökning som Hyresgästföreningen genomfört vid de norrländska universiteten under våren ansåg 35 procent av studenterna som svarat att boendet var betydelsefullt vid deras val av studieort. Många tyckte dock att hyresnivån är för hög.

”Nya studentbostäder byggs vilket är bra, hyrorna för dessa är dock orimligt höga. Det finns ingen chans att en student har råd att ensam betala en hyra på 5000:-, när CSN ska räcka till mat, studielitteratur, busskort etc.”

Detta är en av åsikterna som fördes fram bland de öppna svaren i enkäten av en student vid Luleå Tekniska Universitet.

Enkäten om studenters bostadssituation genomfördes under våren 2018 av Hyresgästföreningen bland studerande vid universiteten i Luleå, Umeå, Sundsvall och Östersund. Förutom kryssfrågor ställdes också frågor med öppna svarsalternativ. 92 procent av de svarande var unga, under 30 år, och 67 procent var kvinnor.

I enkäten framkom också att 81 procent ansåg att bostadsfrågan är viktig och 89 procent angav att de kommer att gå och rösta i valet i höst, många av dem för första gången. Det finns alltså all anledning för politikerna att uppmärksamma deras åsikter.

De studenter som svarade på enkäten hade chansen att vinna en månadshyra. Linnéa Enboms motivering till varför just hon skulle vinna var bäst och hon vann prischecken, läs mer här eller se prisutdelningen på vår facebooksida.

Bilagor:
Enkätsvar från studenter vid Luleå Tekniska Universitet
Enkätsvar från alla fyra universiteten
Sammanfattning av enkäten i filmformat

För mer information:
Anders Rubensson, pressansvarig, 070-602 51 58