Bostadsbolag har allt att vinna på socialt engagemang

Vissa av de kommunala bostadsbolagen tolkar in sociala frågor i sitt allmännyttiga uppdrag, andra inte, rapporterade SVT Västmanland häromdagen.

-Vi på Hyresgästföreningen ser att bostadsbolag har allt att vinna på att tolka in även socialt engagemang i sitt allmännyttiga uppdrag. Det finns en mängd goda exempel på trygghets- och trivselskapande aktiviteter i områden där bostadsbolagen och Hyresgästföreningen samarbetar med så kallade boinflytandeavtal, säger Katharina Bäcklin Arvidsson, tf verksamhetschef på Hyresgästföreningens kontor i Västerås.

Några exempel på aktiviteter som sker inom boinflytande är så kallade trygghetsvandringar. Där går boende, Hyresgästföreningen och bostadsföretag tillsammans ut och inspekterar bostadsområdet för att se på vilka sätt tryggheten kan ökas. Det kan handla om att byta ut trasiga gatlampor eller ta ned buskage som kan var mörka och skrämmande på kvällstid. Det finns också olika integrationsprojekt med till exempel språkcaféer. Den naturliga mötesplatsen i många bostadsområden är kvarterslokalen, som den lokala hyresgästföreningen har hand om.

-Kvarterslokalerna är otroligt värdefulla! De möjliggör att människor i området samlas, umgås, har möten och aktiviteter. En mötesplats som verkligen ger förutsättningar för ett levande och tryggt område, säger Katharina Bäcklin Arvidsson.

Hyresgästföreningen har i dag tio boinflytandeavtal med allmännyttiga bostadsbolag i Västmanland, och arbetar kontinuerligt för att utveckla verksamheten. 

-Vi ser i undersökningar att hyresgäster blir mer nöjda med sitt boende i helhet om de upplever att de har inflytande över både sin egen lägenhet och de gemensamma utrymmena, säger Katharina Bäcklin Arvidsson.

-Det finns en väldig styrka i att vi är tre parter som samarbetar; hyresgästerna själva som är experter på sitt boende och sitt område, bostadsbolaget som äger fastigheterna och sköter förvaltningen och Hyresgästföreningen som företräder hyresgästerna och deras intresse. Vi agerar för att underlätta en dialog på lika villkor mellan hyresgäster och bostadsbolag. Vi har hundra års erfarenhet av hyresgäst-engagemang bakom oss, och vi vågar tänka hundra år framåt – och vi välkomnar alla allmännyttiga bostadsbolag att göra den resan tillsammans med oss och hyresgästerna!

---------------------

För mer information: Katharina Bäcklin Arvidsson, tfn 072-224 77 57, katharina.backlinarvidsson@hyresgastforeningen.se