Hyresgästföreningen kommenterar EU-kommissionens rekommendationer

EU-kommissionen har i sin årliga rekommendation till medlemsländer lyft fram de svenska hushållens höga skuldsättning och att motåtgärder måste vidtas i form av återinförd fastighetsskatt och utfasning av ränteavdragen.

Samtidigt rekommenderar kommissionen att den svenska regeringen gör ytterligare förenklingar av byggregler och plan- och bygglagen.

– Vi kan konstatera att kommissionens tilltro till marknadsmekanismerna på bostadsmarknaden är orubbad. Rekommendationerna handlar uteslutande om att göra kapital och boende dyrare, samtidigt som kvaliteten på det som byggs ska sänkas. Men varken regelförenklingar eller marknadshyror gör att vi får ett högt och stabilt byggande som möter behoven. Vi behöver istället en statlig finansiering som täcker upp när den privata finansieringen sinar, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Även hyressättningen får kritik, där lösningen enligt kommissionen är att göra den mer flexibel.

– Hyresgästföreningen har en pedagogisk uppgift i att beskriva det svenska hyressättningssystemet. Faktum är att bruksvärdes- och förhandlingssystemet är mycket mer flexibelt än många andra länders hyressättningssystem. Jämförbara länder i Europa där det råder marknadshyror har dessutom alltid någon form av socialbostäder som riktas till låginkomsttagare, säger Erik Elmgren, förhandlingschef.

Mer information:

Martin Hofverberg, chefsekonom 070-547 87 46

Erik Elmgren, förhandlingschef 070 623 02 15

Rekommendationen:

Address risks related to high household debt by gradually reducing the tax deductibility of mortgage interest payments or increasing recurrent property taxes. Stimulate residential construction where shortages are most pressing, notably by removing structural obstacles to construction, and improve the efficiency of the housing market, including by introducing more flexibility in setting rental prices and revising the design of the capital gains tax.