Hyresgästföreningen inleder samarbete med Järvaveckan och The Global Village

Järvaveckan arrangeras av den ideella föreningen The Global Village och lanserades juni 2017 som en mötesplats för politiker, medborgare och näringsliv.

Hyresgästföreningen har valt att ingå samarbete med The Global Village för 2018 och den ömsesidiga ambitionen är ett fördjupat och långsiktigt samarbete kring samhällsutvecklingsfrågor.

-Järvaveckan har potential att bli den riktigt stora folkliga mötesplats och smältdegel för politiska samtal som i dag saknas i det svenska politiska samtalet, säger Jonas Nygren, förbundschef för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen har de senaste månaderna presenterat några av sina mål, satsningar och metoder inför valet den 9 september. Ett av målen är att utvecklingen av samhället och bostadsbyggandet ska ske hållbart vilket innefattar både ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Valarbetet innebär även att öka både kunskap och intresse och få fler medlemmar och hyresgäster att gå och rösta.

-Hyresgästföreningen är inte bara en av Sveriges största folkrörelser utan även en långsiktig aktör med bredd och kompetens. Den här stöttningen är just vad The Global Village behöver, säger Ahmed Abdirahman, initiativtagare till Järvaveckan.

Järvaveckan genomförs 9-17 juni 2018 i och kring Spånga idrottsplats och välkomnar alla som arbetar med integration, mångfald, social hållbarhet och jämställdhet.

För mer information kontakta

Jonas Nygren förbundschef Hyresgästföreningen 070-688 11 81

Ahmed Abdirahman initiativtagare till Järvaveckan och ordförande för The Global Village 073-907 75 09