Tillsammans för 1000 nya ungdomsbostäder i Malmö

Hyresgästföreningen region södra Skåne har initierat ett nytt samarbete med aktörer inom samhälls- och bostadsbyggande i Malmö. Syftet är att aktivt bemöta bostadsbristen i Malmö och tillsammans skapa nya innovativa lösningar för ett mer ekonomiskt, ekologiskt och hållbart samhälle. De andra samarbetsaktörerna är konsultföretaget Prolog, White Arkitekter, Byggnadsfirman Otto Magnusson, samt bostadsbolagen Lifra och Trianon.

– Som ett startskott för detta arbete har vi gemensamt tagit fram en avsiktsförklaring. I måndags uppvaktade vi tillsammans kommunledningen Katrin Stjernfeldt Jammeh med vår avsikt, säger Kenneth Gustavsson, ordförande region södra Skåne.

För ytterligare information, kontakta:
Kenneth Gustavsson, ordförande, Hyresgästföreningen region södra Skåne, 010-459 23 21
Martin Sundberg, director, Malmö White Arkitekter, 040-660 93 18
Anders Fransson, vd, Lifra, 0707-89 62 70
Olof Andersson, vd, Trianon, 040-611 34 97
Fredrik Friblick, vd, Prolog, 010-709 99 11
Ulf Magnusson, vd, Byggnadsfirman Otto Magnusson, 040-620 65 06

---------------------------------------------------------------------------------------

Vår avsiktsförklaring i sin helhet:

Bostadsbrist är en stor utmaning för Malmö och hela Sverige. Prisutvecklingen i byggandet gör att nyproducerade bostadslösningar blir för dyra för dem som har störst behov. Unga vuxna och studenter har svårt att komma in på bostadsmarknaden och det påverkar både arbetsmarknad, utbildningsmöjligheter och integration.

Vi har tillsammans bestämt oss för att aktivt göra något åt dessa utmaningar och aktivt arbeta med prisutveckling och produktivitetsutveckling för att skapa hållbart boende. Tillsammans tar vi ett helt nytt initiativ, där vi samverkar för att med goda krafter i Malmö tillsammans skapa nya innovativa lösningar.

Genom värdefulla kunskapsutbyten och samverkan kan vi tillsammans kraftsamla för att bygga ett mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle.

Var och en kommer att bidra och arbeta aktivt med de delar som var och en kan påverka. För att lyckas kommer vi behöva en aktiv dialog med Malmö stad. Vi kommer att driva detta som ett långsiktigt arbete, där vi utvecklar arbetssätt över flera olika konkreta byggprojekt, där vi skapar samhällsnytta och aktivt bidrar till lösningar för Malmö och malmöborna. Syftet är att bidra till förnyelse av svenskt samhällsbyggande genom systematiskt och innovativt hållbarhetsarbete där medveten arkitektur och hållbarhetsfrågorna får en strategisk roll. Arbetet ska ta tillvara goda erfarenheter, främja delaktighet med Malmöborna och använda dialog som ett verktyg i ett helhetsperspektiv.

Som en del i detta arbete är det vår avsikt att bygga 1000 ungdomsbostäder i Malmö.