Fem förtroendevalda uteslutna ur Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningens förbundsstyrelse beslutade den 5 juli att utesluta fem förtroendevalda ur Hyresgästföreningen. De innehar idag förtroendeuppdrag på olika nivåer inom Region Stockholm, bland annat i regionstyrelsen och i lokala föreningar.

De utesluts ur Hyresgästföreningen med omedelbar verkan och tills vidare eftersom de agerat på sätt som inte är förenliga med Hyresgästföreningens värdegrund.

Ett flertal personer har vid upprepade tillfällen ifrågasatt de uteslutna personernas lämplighet som förtroendevalda i Hyresgästföreningen och deras agerande har anmälts för behandling av Hyresgästföreningens stadgegrupp för brott mot värdegrunden.

Samtliga berörda, utom en som valde att inte delta, träffade den 14 juni representanter från stadgegruppen, för att dels få en beskrivning av bakgrunden till ifrågasättandet av deras lämplighet, dels få en möjlighet att förklara sitt agerande.

Efter en beredning av ärendet rekommenderade Hyresgästföreningens stadgegrupp förbundsstyrelsen att utesluta de berörda.

Björn Johansson är förbundsstyrelseledamot och ordförande för stadgegruppen:
-De uteslutna personerna har vid upprepade tillfällen visat upp ageranden som ligger långt ifrån Hyresgästföreningens värdegrund. Det är ett förtroendeuppdrag att representera medlemmarna i Hyresgästföreningen och det är ett uppdrag som måste skötas med respekt och omsorg om andra. En företrädare för Hyresgästföreningen ska vara ett föredöme.

-Vi accepterar inte hot, rasism eller tillmälen mot andra människor från förtroendevalda inom Hyresgästföreningen. Det är inte förenligt med den värdegrund vi gemensamt har fattat beslut om inom Hyresgästföreningen. Vi accepterar heller inte att Hyresgästföreningens anställda eller förtroendevalda kränker varandra eller påverkar arbetsmiljön negativt med sitt beteende. Stadgegruppens genomgång visar att detta har skett vid upprepade tillfällen från samtliga berörda. Det var därför en enig förbundsstyrelse som, på stadgegruppens rekommendation, uteslöt dessa personer, säger Björn Johansson.

Vid frågor: Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningens stadgegrupp 070-275 30 72