Bostadsförsörjningsutredningens förslag ger nödvändiga verktyg

Utredningen om kommunal planering för bostäder har idag lämnat sitt slutbetänkande ”Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar”. I den föreslås en ny bostadsförsörjningslag där kommunerna tillsammans med regionerna och Boverket ska identifiera nuvarande och kommande bostadsbehov.

– Det här är ett stort steg framåt för alla som vill lösa bostadsbristen i Sverige, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen och expert i utredningen. 

– Bostadsplaneringen är idag alltför efterfrågestyrd, men efterfrågan och behov är inte samma sak. Det visar sig inte minst nu när byggandet viker på grund av bristande efterfrågan. Förslagen ger kommunerna verktyg att tillsammans med regionerna och Boverket identifiera det bostadsbehov som inte kan tillgodoses av marknaden. Det är en förutsättning för att kunna sätta in rätt åtgärder, säger Martin Hofverberg.

Enligt utredningens förslag ska regionen ska en gång per år genomföra ett dialogmöte med länsstyrelsen och länets kommuner som deltagare. Där ska regionens analys av behov och utbud av bostäder och behovet kommuniceras, samt respektive kommuns bedömningar och insatser.

– Utredningen tar här steg mot en nödvändig regionalisering av bostadsförsörjningen, och det är bra. Men för att verkligen se till att alla kommuner bidrar efter förmåga hade man behövt gå längre, med en av regionen fastställd lägstanivå för antalet påbörjade bostäder i respektive kommun, säger Martin Hofverberg.

Mer information

Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen och expert i utredningen, 070-547 87 46.