"Om vi inte för vår egen talan så kommer andra göra det åt oss"

Sedan två år tillbaka samarbetar Hyresgästföreningen region västra Sverige med Tidsnätverket i Bergsjön (TNB), som är en viktig lokal aktör för att lyfta ungas röster. Tidigare i sommar har vi berättat om engagemanget runt bland annat caféet på Rymdtorget i Bergsjön. Gruppen ungdomar jobbar också med opinionsbildning och påverkan. Sex av dem har sedan i söndags varit i Almedalen för att föra sin egen talan och se till att de blir tilltalade istället för omtalade.

Varför bestämde ni er för att åka till Almedalen?
- TNB har åkt ner till Almedalen förut. Detta är tredje året i rad, men första gången för min del, berättar projektledare Aisha Ali.

Två av de andra i gruppen, Chiamaka Chidi och Raad Alaulddin, har varit i Almedalen förut och ville åka igen.

- Det är lärorikt, jag har fått en inblick och fördjupning i saker och ting om hur samhället fungerar, säger Chimaka.

- Om vi inte för vår egen talan så kommer andra göra det åt oss, därför är det viktigt att vi närvarar, menar Raad.

Aisha pekar på representationen i panelerna på Almedalen som en av de viktigaste frågorna som gruppen har att driva på plats. De som sitter i panelerna är oftast inte de som själva berörs av frågorna som diskuteras, oavsett om det är bostadsbrist, skolfrågor eller hur unga vill organisera sig. 

- Vi som berörs av rasism, sociala och ekonomiska orättvisor har noll inflytande. Ingen har heller efterfrågat våra röster.

Vilka är de viktigaste frågorna för er i Almedalen?

- Den frågan som vi har fått driva här bland annat är frågan om vår och andra icke-vita personers säkerhet på Almedalsveckan. Då nazister kommer att närvara har vi inte känt oss trygga. Vi vet att många delar den känslan med oss. Det är inte heller något nytt utan en fråga om lyft av många före oss. Men den tas aldrig på allvar och åtgärderna lyser med sin frånvaro, säger Aisha.


Hur har ni blivit bemötta hittills?


- Vi har inte blivit bemötta på ett värdigt sett alls, tyvärr. Det var dock någonting som vi var beredda på. Att höja sina röster som förtryckta mot förtryckarna, möts ofta inte med uppriktighet och förståelse utan med motstånd och försvarsmekanismer - någonting som vi har fått erfara.


Aisha berättar om hur frågestunder plötsligt avbryts när gruppen fått ordet och ställt en för panelen obekväm fråga, eller hur deras upplevelser osynliggörs till förmån för de som pratar ”om” frågeställningen, inte de som lever i den.

- Det är synd att vi ens skall behöva förspilla kraft och energi på den frågan när vi hade kunnat lägga den tiden på någonting annat. Men det är också nödvändigt då alla inte är här och deltar på lika villkor.


Om du fick ändra två saker i Almedalen, vilka skulle det vara?


- Almedalen borde ta ställning och inte bjuda in nazister utan upprätthålla en demokrati och värna om alla människors lika värde, menar Chiamaka Chidi, alla åsikter skall få ta plats så länge de inte kränker någon annan människas värde eller rättigheter.


Aisha lyfter fram representation men också att Almedalen ska vara en trygg plats för alla.

- En förändring som jag vill se är att den kritik som lyfts upp faktiskt får en verkan. Vi är trötta på att föra samma frågor år efter år. Vi vill se förändring. Vi vill inte möta fler reaktioner och mötas av en falsk välvilja. Vi vill se aktioner och riktiga åtgärder, nu.