Höga byggkostnader, höga nyproduktionshyror och svår planprocess största hindren för fler bostäder

Hyresgästföreningen har i en enkätundersökning med 26 deltagande bostadsföretag frågat om de största hindren för nyproduktion av hyresrätter.

De vanligaste hindren som företagen anger är byggkostnaderna, att hyrorna i nyproduktionen blir allt för höga för konsumenterna och olika problem med planprocessen.

– Inget bolag nämner marknadshyror eller fri hyressättning i nyproduktion. Däremot är det många bolag som uttrycker oro för att alla inte har råd att hyra i nyproduktionen. Det är ett välkommet skifte i debatten. Marknadshyror skulle inte lösa någonting. Vi vet också att det inte bland något partis väljare finns majoritet för marknadshyror, säger Stefan Runfeldt, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen.

Rapporten syftar till att ta reda på varför det inte byggs fler hyreslägenheter genom att få svar på frågor om vilka svårigheter som omgärdar bostadsproduktionen, hur hyressättningen sker, hur investeringsstödet används och vilka förändringar som skulle förbättra förutsättningarna för nyproduktionen.

Hyresgästföreningen tror att det behövs ett batteri av åtgärder för att lösa situationen. Klart är att politiken måste ta sitt ansvar på allvar. Investeringsstöden kan förbättras, statliga topplån skulle sänka kostnaderna, och kommunerna kan göra mycket. Bland annat behöver de använda sina allmännyttor bättre.

– Vi vill också dra vårt strå till stacken. Hyressättningssystemet och dess funktionssätt måste hela tiden utvecklas. Parterna har ett stort gemensamt ansvar. Därför pågår samtal mellan parterna på hyresmarknaden. Därför har Hyresgästföreningen tillsatt både Hyreskommissionen och Bostad 2030 som ska peka på vägar framåt, säger Margareta Björkvald, nationell specialist inom hyressättning på Hyresgästföreningen.

Mer information

Margareta Björkvald, nationell specialist inom hyressättning, 010-459 11 64

Stefan Runfeldt, bostadspolitisk utredare, 072-234 84 49

Se släppseminarie om rapporten live via http://www.twitter.com/hyresgastforeningen kl 12-13 måndag 7 maj.