Välkommen till debatt om studenters boende

Nu startar Hemresan, Hyresgästföreningens turné genom Norrland med husbil, och första stoppet sker i Luleå. I samband med detta arrangeras en debatt om studenternas boendesituation utifrån resultatet av en nyligen genomförd studentenkät. Media är välkomna att delta.

”Prioritera billiga boenden så att folk som flyttar hemifrån har någonstans att bo. Att försöka lösa bostadskrisen genom att bygga en massa dyra och fina lägenheter löser inte mycket.”

Detta är en av de åsikter som fördes fram i den studentenkät som Hyresgästföreningen genomfört vid de norrländska universiteten under våren. I enkäten framkom också att 35 procent av studenterna som svarat ansåg att boendet var betydelsefullt vid deras val av studieort.

- Bostadsbristen gör att många studenter kan ha svårt att få en bostad. Här har politikerna ett ansvar att se till att alla har någonstans att bo, till rimlig hyra, kommenterar Joakim Jakobsson, ordförande Luleå studentkår.

Enkätsvaren kommer att ligga till grund för debatten. Paneldeltagare är Joakim Jakobsson, ordförande Luleå studentkår, Lenita Ericson (S), Jan Nyberg (Mp), Mattias Karlsson (M) samt Mathias Uvemo, Lulebo.

Tid: Onsdagen den 9 maj, klockan 12.00-13.00
Plats:
LTU, Ljusgården, Hus C

Syftet med Hemresan är att lyfta bostadsfrågorna högre upp på den politiska agendan och inbjudningar har gått ut till lokala politiker och beslutsfattare att komma förbi husbilen och diskutera med oss. Hyresgästföreningen har konkreta förslag för en bättre bostadspolitik, en bostadspolitik som skapar förutsättning för allas rätt till ett bra hem.

Under stoppet i Luleå finns vi på LTU även under måndagen den 7 maj kl. 10-17 och under tisdagen den 8 maj på Storgatan, vid Nytorget, kl. 10-17.

Välkommen!

För mer information:
Lars Baudin, vice ordförande Hyresgästföreningen Luleå, 070-693 63 38
Joakim Jakobsson, ordförande Luleå studentkår, 0920-49 32 70