Karlskogakvinnor i styrelsen för Hyresgästföreningen Region Mitt

Helena Frisk och Marianne Svensson båda från Karlskoga omvaldes till styrelsen för Hyresgästföreningen Region Mitt. Helena omvaldes till ordförande och Marianne till vice ordförande. Årsmötet hölls förra helgen i Örebro och ett hundratal aktiva förtroendevalda deltog på mötet.

-Det är en ära att få leda en region inom Hyresgästföreningen med över 64.000 medlemmar, säger Helena Frisk. Vi har dessutom ökat i medlemsantal under 2017. På vårt årsmöte så pratade naturligtvis mycket om valet i höst. Helt klart är att vi står inför ett vägskäl i politiken och i samhället. Vem vet hur Sverige kommer att styras efter valet? Och hur det kommer att se ut i framtiden med bostadsbyggande och hyror? Det är faktiskt så att redan i dag har inte alla tillgång till ett bra hem. Stora samhällsgrupper har stängts ute från den svenska bostadsmarknaden. Vi måste ställa krav på politikerna att det ska byggas mer och att det ska byggas med rimliga hyror. Vanligt folk måste ha råd att bo!

Marianne Svensson understryker att Hyresgästföreningen kommer att arbeta aktivt i valrörelsen. Hon berättar att i Karlskoga inleder föreningen i dagarna valarbetet med en paneldiskussion med lokala politiker om hyresrättens framtid här i kommunen.

Kontaktpersoner: Helena Frisk 072 - 320 55 15, Marianne Svensson, 010-4591524