Nytt projekt stärker hyresgästernas boinflytande i Porsön

Rikshem och Hyresgästföreningen har startat ett samarbete för ökat boinflytande i bostadsområdet Porsön. Rikshem bjuder nu in till samtal och förhandlingar när det gäller en planerad renovering i området. Media är välkomna att delta.

-Det är glädjande att Rikshem på eget initiativ bjuder in hyresgästerna att delta i processen kring renoveringen av Porsön. Detta är något som de allmännyttiga bostadsbolagen borde ta efter, säger Sören Lejon, ordförande Hyresgästföreningen Luleå.

Rikshem är en privat hyresvärd och har därmed inte samma lagkrav om boinflytande som allmännyttiga bostadsbolag. Trots detta bjuder Rikshem nu alltså in sina hyresgäster och Hyresgästföreningen till dialog och möjlighet att delta i utformningen av den planerade renoveringen.

Tid: Torsdag 26 april, kl. 18.00
Plats: Hyresgästlokalen på Docentvägen 225 (samma ingång som tvättstugan)

Under träffen ska bland annat en gemensam enkät utarbetas, som syftar till att alla hyresgäster ska ges möjlighet att komma till tals. Dessutom diskuteras den vidare processen, rättigheter och skyldigheter för hyresgästerna med mera.

För mer information:
Sören Lejon, ordförande Hyresgästföreningen Luleå, 070-667 52 92
Gunilla Gahnström, verksamhetsutvecklare, 070-660 18 74