​Timrå gymnasium först ut med hemkunskap

Hemkunskap är namnet på Hyresgästföreningens projekt, där organisationens jurister ger sig ut på turné i Norrland för att berätta om hyresjuridik för gymnasieelever och studenter. Förs ut i Västernorrland var Timrå gymnasium som fick besök av juristen Johan Hermansson, som bland annat gick igenom vilka rättigheter och skyldigheter man har som hyresgäst.

- Som hyresgäst är det jätteviktigt att tänka på att betala hyran i tid, senast sista vardagen i månaden. Om man är sju dagar sen med hyran kan man bli uppsagd, sade Johan Hermansson.

Det är många andra saker att tänka på också när det är dags att skaffa sin första egna bostad. Men, som hyresgäst har man inte bara skyldigheter utan förstås även rättigheter.

- Vad som än händer har man som hyresgäst så kallad besittningsrätt, vilket bland annat innebär att man alltid har rätt att få sin sak prövad i hyresnämnden om något går snett. Det är en trygghet för hyresgästen, sade Johan Hermansson.

Johan Hermansson gav även ungdomarna några tips om hur man får tag i sin första hyresrätt i den bostadsbrist som råder. Man bör vara så aktiv som möjligt i sitt bostadssökande, gärna stå i flera bostadsköer samtidigt och uppdatera sin plats i kön var sjätte månad. På så vis tappar man inte sin plats i kön, menade han.

-Det är glädjande att vi nu är igång med den här turnén. Genom besöken i olika skolor i Västernorrland hoppas vi kunna förmedla kunskap om hyresjuridik som ungdomarna får med sig ut i livet, säger Lillemor Göranson, ordförande Hyresgästföreningen Sundsvall/Timrå.

Läs mer om besöket på Timrå Gymnasium på tidningen Hem & Hyras webbplats. Hyresgästföreningen rullar under våren ut projektet till gymnasieelever samt universitetsstuderande i de fyra nordligaste länen.

Bilaga
Bilder på Johan Hermansson på Timrå Gymnasium, foto: Hyresgästföreningen

För mer information:
Johan Hermansson, jurist, 076-798 09 25
Lillemor Göranson, ordförande Hyresgästföreningen Sundsvall/Timrå, 070-957 33 66