Bostad 2030 möjliggör politiska lösningar på bostadskrisen

Det råder bostadsbrist i stora delar av landet och Sverige behöver en ny bostadspolitik. Hyresgästföreningen har därför tagit initiativ till ett oberoende forsknings- och kunskapsprojekt som ska utföras av en delegation Bostad 2030 under ledning av Anders Sundström. Information om detta fick Hyresgästföreningen region Norrland ta del av under sitt fullmäktige i Storforsen i helgen. Under mötet valdes också ny styrelse.

Delegationen Bostad 2030 kommer fram till och med valet i september att ta fram rapporter och underlag för en kunskapsbaserad bostadspolitik, i syfte att lyfta bostadsfrågan och möjliggöra politiska lösningar på bostadsbristen.

-Bostadsmarknaden är inte vilken marknad som helst. Alla måste ha en bostad. Politiken måste styra så bostaden åter blir en generell välfärd och inte som i dag, ett affärsintresse, sade Lars-Fredrik Andersson, projektledare för Bostad2030.

Till ordinarie ledamöter i regionstyrelsen valdes Lillemor Göranson, ordförande, Lars Baudin, vice ordförande, Anne-Christin Strömberg, Sören Lejon, Margareta Nordin, Nicklas Emmoth, Leif Hedvall, Lars-Erik Englund och Kerstin Granberg-Lundgren. Till ersättare i styrelsen valdes Ann Catrin Lindberg, Christer Svensson, Eva Hansen, Catrine Granström och Björn Nilsson

Om Bostad 2030
Ökad kunskap är den bästa tillgången i arbetet för både dagens och morgondagens hyresgäster. Därför har Hyresgästföreningen tillsatt en oberoende och förutsättningslös bostadsdelegation, med uppdraget att bidra till att utveckla en ny sammanhållen, social och kunskapsbaserad nationell bostadspolitik. Delegationen kommer att arbeta oberoende fram till valet 2018. Till detta kommer också experter och forskare som ska ta fram de underlag som behövs för att formulera en ny bostadspolitik. I augusti 2018 ska delegationen lämna ett slutbetänkande till Hyresgästföreningen. Läs mer: www.bostad2030.se

Bilaga
Bild på Lars-Fredrik Andersson, projektledare för Bostad2030, foto: Hyresgästföreningen
Bild på regionstyrelsen, foto: Hyresgästföreningen

För mer information:
Anders Rubensson, pressansvarig, 070-602 51 58