Haninge Bostäders nya hyror klara

Efter att Haninge Bostäder strandat hyresförhandlingen och hänskjutit den till Hyresmarknadskommittén (HMK), parternas tvistlösningsorgan. Så accepterades slutligen medlingsbudet från HMK. Årets hyreshöjning blir nu 1,15 procent från den 1 januari 2018.

Haninge Bostäders ursprungsyrkande om 2,7 procent skulle ha inneburit en höjning om 189 kr/månad för en lägenhet med hyra på 7 000 kr per månad.

Den nya hyreshöjningen på 1,15 procent betyder att man vid 7 000 kr i månadshyra i år från den 1 januari betalar 80,50 kr mer i månaden.

Den retroaktiva hyreshöjningen avseende månaderna efter 1 januari kommer att betalas via 2 aviseringar under sommarmånaderna. Hyresgästföreningens önskemål var att retroaktiv hyra skulle delas upp på sex månader, juli till december, men Haninge Bostäder AB hävdar att deras hyresdebiteringssystem inte kan hantera detta.

Generella höjningar avser ur Hyresgästföreningens perspektiv kompensation för kommunala taxehöjningar; el, fjärrvärme, vatten, avfallshantering och liknande.

För mer information, kontakta:

Mikael Höglund,
förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
0703-01 60 34