"Ta parti för människan" - inbjudan till "Lilla Almedalen" i Borlänge, måndag 23 april kl 15 - 18

Hyresgästföreningen anordnar ett bostadspolitiskt "event" på måndag 23 april kl 15 - 18 på hotell Galaxen i Borlänge. Samtliga partier från "Dala-bänken" kommer att delta och ett flertal representanter från lokala partier.

Det här är en del i Hyresgästföreningens arbete inför valet. Vårt uppmaning till politikerna är att de ska "Ta parti för människan". Vi uppmanar samtidigt hyresgästerna att kritiskt granska politiken och utifrån det gå och rösta.

Programmet den 23 april kommer att innehålla korta utfrågningar i "Heta stolen" med partierna. Det kommer att bli ett panelsamtal utifrån rikspolitiska frågor och ett panelsamtal utifrån lokala bostadspolitiska frågor. SSU och MUF kommer att ha en "duell". Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder kommer att medverka och vara "recensent" av de förslag/synpunkter som dyker upp. De politiker som meddelat att de kommer är: Monica Lundin, Bosse Brännström L, Jan Lindholm, Henrik Öhrn, Mp, Germund Åkerklint, Rikard Rudolfsson V, Veronica Zetterberg, Carl-Oskar Bohlin M, Patrik Engström, Rosa Güclü-Hedin, Jan Bohman S, Peter Helander, Hans Skalin C, Fredrik och Alexander Trygg SD, Jonas Hillerström, Samuel Hedström KD, Sofia Axelsson Muf och Hanna Vagen Enström SSU. Det blir också musikinslag, fika, lite barnaktiviter. Inbjudan har gått ut brett via annonsering, mejl, flygblad till allmänhet och medlemmar.

Ni är hjärtligt välkomna att delta under eftermiddagen!

Mer information får ni av Annakari Berglund, Hyresgästföreningen, tfn 070-695 69 66