​Hyresgästföreningen presenterar sina mål med valrörelsen

När Hyresgästföreningen släpper sin valfilm betonas bostadsfrågan som en bred fråga med stora utmaningar för svensk politik. Hyresgästföreningen tar parti för människan, och pekar på frågor där politiken måste ta större ansvar.

Hur ska vi bo i framtiden, frågar sig Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder.

I dag har inte alla ett tryggt och bra hem, framför allt inte till en rimlig kostnad. Många har svårt att få en egen bostad. Många hyresgäster lever också med en oro över om de har råd att bo kvar efter en renovering, som i många fall ger väldigt höga hyreshöjningar. Dessa utmaningar kan inte politiken blunda för, säger Marie Linder.

Enligt Boverket har 255 av 290 kommuner idag brist på bostäder, inte minst hyresrätter.

Det finns inga enkla lösningar. Målet för Hyresgästföreningens engagemang i valet är klart och tydligt: det måste byggas fler hyresrätter med rimliga hyror, säger Hyresgästföreningens nationella valledare Markus Selin.

Syftet med Hyresgästföreningens valarbete är att lyfta dessa stora samhällsutmaningar. Det handlar om att bygga mer men framför allt bygga rätt, det handlar om allmännyttans ansvar och roll och om att visa konsekvenserna av dagens bostadsbrist. Vår kampanj har temat Ta parti för människan och vi bygger den på verkliga människors berättelser, säger Markus Selin.

Hyresgästföreningen har de senaste månaderna lanserat tre större valprojekt. Inmybackyard.se där fokus ligger på att få fler unga vuxna att gå och rösta och att öka ungas kunskap och engagemang om bostadsmarknaden. Hyreskommissionen som fokuserar på förslag kring hur hyressättningen och hyresrätten kan utvecklas samt Delegation Bostad 2030 som ska föreslå politiska lösningar för att komma till rätta med bostadsbristen.

Läs mer om Hyresgästföreningens mål med valrörelsen https://www.hyresgastforeningen.se/valet2018


För mer information kontakta

Markus Selin, nationell valledare Hyresgästföreningen 072-450 69 47

Se filmen nedan.