Positiva signaler om bostadsbyggandet

Överenskommelsen mellan Göteborgs Stad, regionen och den statliga Sverigeförhandlingen presenterades igår. Stora satsningar ska göras inom infrastruktur, kollektivtrafik och bostadsbyggande. Enligt överenskommelsen förbinder sig Göteborg att bygga knappt 46 000 nya bostäder fram till 2035. Uppgörelsen välkomnas av Hyresgästföreningen.

- Det är självklart mycket positivt att både stat, region och kommun går samman och tillsammans bygger samhället. Bostadsbristen i Göteborg och Sverige är akut, och denna överenskommelse visar på probleminsikt. Samtidigt vet vi att trycket är högst på nya hyresrätter med rimliga hyror, och där måste kommunen och bostadsbolagen nu leverera, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef på Hyresgästföreningen i västra Sverige. 

Hyresgästföreningen anser däremot att den överenskomna byggtakten är för låg, och pekar på den analys över bostadsmarknaden som Länsstyrelsen i Västra Götaland släppte förra veckan. Enligt Länsstyrelsen behövs knappt 66 000 nya bostäder byggas på tio år bara i Göteborgsregionen.

Analysen bygger på enkäter där kommunerna själva fått beskriva sin bostadsmarknad. Rapporten visar att bostadsbristen i regionen förvärrats ytterligare sedan förra året, trots ökad byggtakt. 47 av regionens 49 kommuner rapporterar nu att de har bostadsbrist. Länsstyrelsens slutsats är att alla upplåtelseformer behövs, men att behovet av hyresrätter med rimliga hyror är extra stort.

- Bostadsbristen lägger en våt filt över hela samhällsutvecklingen. Fler och fler aktörer reagerar nu och kräver förändring. Västsvenska Handelskammaren lyfte igår fram konsekvensen för näringslivet, men svårigheten att få bostad drabbar alla. Att bygga bort bristen är därför en ödesfråga för staden, regionen och landet, säger Anna Lönn Lundbäck.

- Nu hoppas vi att samtliga aktörer på bostadsmarknaden går samman och att vi tillsammans tar krafttag. Vad som byggs, och för vem det byggs, är minst lika viktigt som att det byggs.