Få bostadssatsningar i regeringens budgetförslag

Som väntat är det få bostadssatsningar i den tilläggsbudget som regeringen presenterade idag. De mest konkreta förslagen är att länsstyrelserna tilldelas 15 miljoner för att minska handläggningstiderna för investeringsstödet för hyresrätter och att solcellstödet utökas med 170 miljoner.

-Orättvisan mellan upplåtelseformerna består vilket fortsätter att göra nyproducerade hyresrätter avsevärt dyrare än nya bostadsrätter. För ägt boende finns ROT och ränteavdrag vilket kostade staten 9 respektive 17 miljarder kronor under 2017. För hyresrätter finns nyproduktionsstödet som är budgeterat till strax över 3 miljarder. Vi vill att steg tas mot att utjämna den här orättvisan, exempelvis genom ett införande av en låg moms på hyran, skattefria underhållsfonder och ROT för hyresrätten, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen. 

En skattereform har efterlysts under ett flertal år av både fastighetsföreträdare och hyresgäster. Det skulle ge mer balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna och bidra till ett större fokus på byggande av hyresrätter. Det är idag drygt 3 000 kronor dyrare att bo i en nyproducerad hyresrätt än i en likvärdig bostadsrätt och det är inte rimligt. Hyresgästföreningen ser ett stort behov av fler långsiktiga och stabila blocköverskridande överenskommelser på bostadsområdet efter valet och en skattereform bör vara en av frågorna i dessa samtal.

- Vårbudgeten släpps i en tid då allt fler prognoser pekar på en sjunkande byggtakt. Att regeringen inte lägger något konkret förslag för att möta upp den vacklande byggkonjunkturen kan inte ses som något annat än en missad möjlighet. Finansieringen är den mest avgörande komponenten i bostadsbyggandet. När marknaden viker men behovet kvarstår måste staten kliva in med förmånliga lån och garantier, säger Martin Hofverberg.

För mer information kontakta

Martin Hofverberg 070-547 87 46