Hyresgästföreningen under Almedalsveckan 2018

Hyresgästföreningen kommer vara på plats i Visby under Almedalsveckan. Ni möter oss i Hyresgästföreningens tält på Hamnplan där ni kan träffa våra företrädare och experter och diskutera bostadsfrågor i stort och smått. Vi kommer även ha ett tjugotal seminarier under veckan i tältet. Våra experter bidrar naturligtvis även med sin kunskap och erfarenheter i andras arrangemang eller ses för enskilda möten. Du når dem direkt via deras kontaktuppgifter nedan eller via presstjänsten.

Bilden ovanifrån från vänster: Marie Linder, Erik Elmgren, Pär Svanberg, Margareta Björkvald, Stefan Runfeldt, Jonas Nygren, Martin Hofverberg, Jennie Wiederholm, Ilyas Hassan, Kenneth Berglund, Monica Fundin Pourshahidi,

Marie Linder Förbundsordförande i Hyresgästföreningen. Marie pratar gärna om generell bostadspolitik, hyresrättens framtid, politikens ansvar samt civilsamhällets roll och utveckling.

marie.linder@hyresgastforeningen.se

Jonas Nygren Förbundschef i Hyresgästföreningen. Jonas pratar gärna om generell bostadspolitik, integration, kommunernas möjligheter till bostadsplanering och näringslivets behov av en hållbar bostadspolitik.

jonas.nygren@hyresgastforeningen.se

Martin Hofverberg är chefsekonom och pratar gärna om ekonomisk politik, bostadsfinansiering och boendeformernas villkor.

martin.hofverberg@hyresgastforeningen.se

Erik Elmgren är förhandlingschef och pratar gärna om förhandlingssystemets utveckling, bostadsbolagens roll, hyresmarknadens funktionssätt, nyproduktion och de ekonomiska villkoren för hyresrätten.

erik.elmgren@hyresgastforeningen.se

Kenneth Berglund är bostadspolitisk utredare med fokus på stadsbyggnad. Han pratar gärna om en hållbar stad och vikten av en inkluderande planering.

kenneth.berglund@hyresgastforeningen.se

Margareta Björkvald är specialist på förhandlingssystemet. Hon pratar gärna om förhandlingssystemets funktion, framtid och förnyelse.

margareta.bjorkvald@hyresgastforeningen.se

Monica Fundin Pourshahidi är bostadspolitisk utredare. Hon pratar gärna om segregation och inkludering, stadsutveckling samt arkitektur och gestaltning.

monica.fundinpourshahidi@hyresgastforeningen.se

Ilyas Hassan är projektledare för ”Framtidsrörelsen”. Han pratar gärna om folkrörelsernas framtid, organisering och civilsamhällets behov av förnyade arbetsformer.

ilyas.hassan@hyresgastforeningen.se

Stefan Runfeldt är bostadspolitisk utredare. Han pratar gärna om unga vuxnas boendesituation och internationella bostadsfrågor.

stefan.runfeldt@hyresgastforeningen.se

Pär Svanberg är senior bostadspolitisk rådgivare och pratar gärna om generell bostadspolitik, hyresrättens framtid, skatter och ekonomi och stat och kommuns ansvar.

par.svanberg@hyresgastforeningen.se

Jennie Wiederholm är energi- och miljöexpert. Hon pratar gärna om hållbar utveckling, energifrågor och om VA, avfall, el och annan förbrukning.

jennie.wiederholm@hyresgastforeningen.se

Mer information

Anna Wennerstrand, presschef 076 798 08 74

Jens Lundberg, pressekreterare 070 336 33 98