Boendedialog om det framtida Hammarkullen

Hur vill de boende att Hammarkullen ska se ut i framtiden? Det var temat när nätverket Vårt Hammarkullen i våras bjöd in till workshop. Resultatet kommer nu att överlämnas till politiker och tjänstemän i stadsdelen.

Bakgrunden till workshopen är att kommunägda Bostadsbolaget har planer på att bygga upp till fyra nya bostadshus i området kring Hammarkulletorget.

De boende upplever dock att dialogen varit bristfällig och de inte får vara med och påverka sin egen boendemiljö.

Med anledning av detta bjöd samverkansforumet Vårt Hammarkullen in till en workshop tidigare i våras. Gensvaret blev fantastiskt. 120 personer i olika åldrar kom för att diskutera torget, bristen på mötesplatser, hållbarhet och bostäder.

– Det blev väldigt bra diskussioner om de olika frågeställningarna och många påpekade också att den kompetens som finns i området borde tas tillvara på ett bättre sätt, säger Alfredo Torrez, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen och aktiv i Vårt Hammarkullen.

Synpunkterna har nu sammanställts i en rapport som i dagarna överlämnas till Bostadsbolaget, politiker och tjänstemän i Angered och stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Samtidigt fortsätter dialogprocessen med de boende i Hammarkullen. Vårt Hammarkullen kommer bland annat att gå runt i området och intervjua de boende med hjälp av ett digitalt kartverktyg.

Vill du veta mer om rapporten är du välkommen att kontakta:

Alfredo Torrez, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen, tel 0727-08 47 17

Rapporten finns att ladda ned längre ned på denna sida.