Hyresgästföreningens barn- och ungdomsfond delar ut stipendier

Varje år delar Hyresgästföreningens barn- och ungdomsfond ut pengar till lokala projekt som bidrar till att stärka barn och ungas levnadsvillkor i det egna bostadsområdet.  

I år får de lokala Hyresgästföreningarna i Höstbo, Östra Lundby och Örbyhus vardera 15 000 kr ur Hyresgästföreningens barn- och ungdomsfond. Höstbo och Örbyhus planerar att starta var sitt ungdomscafé och Östra Lundby ska främja vattenvana och simkunnighet för barn i området.

Hyresgästföreningen instiftade sin barn- och ungdomsfond 2006. Syftet är att medverka till att barn och ungdomars levnadsvillkor stärks i det egna bostadsområdet genom att pröva nya idéer som stärker verksamheten lokalt. I bedömningen tas särskild hänsyn till insatser som stärker gemenskapen, bidrar till kulturell utveckling och motverkar droger.

Juryn som har utsett årets pristagare har bestått av: Barbro Engman, Jan Johnsson och Silla Odhnoff från Hyresgästföreningen.

Juryns motivering för valet av dessa tre projekt är:

”För att de på ett genomtänkt och tydligt sätt har beskrivit hur de ska ta vara på engagemang hos barn och ungdomar i sina respektive bostadsområden .  De har också en långsiktig strategi för en fortsatt verksamhet när projektet är avslutat”

Presentation av de tre stipendiaterna:

I Höstbo ska det startas ett ungdomscafé som syftar till att ungdomar från området kan träffas och skapa en verksamhet på sina egna villkor. Medlen från fonden ska gå till att köpa in utrustning till verksamheten och en viss upprustning av lokalerna. Området är ett miljonprogramområde där det bor många barnfamiljer, varav en stor andel är utlandsfödda.

Östra Lundby är en stadsdel i Mjölby. Där ska pengarna användas till att främja vattenvana och simkunnighet, för barn, i ett vattendrag som ligger i direkt anslutning till området. Detta kommer att varvas med lekar och skapandet av berättelser och bilder om området. Målgruppen är barn 5-13 år. Föräldrarna kommer också att bjudas in att delta i verksamheten, delvis med syfte att få med dem i framtida verksamhet. En uppföljningsverksamhet med en områdesdag är inplanerad till hösten.

Även Örbyhus vill starta ett ungdomscafé, med den långsiktiga strategin att få igång ett ungdomsråd. Verksamheten ska utgå från ungdomarnas egna behov och idéer. Örbyhus är ett mindre samhälle som ligger utanför Tierp. Bebyggelsen är blandad, men övervägande delen är hyresrätter. Verksamheten ska ske i en lokal i centrala Örbyhus. Orten präglas av att det bor många barnfamiljer där.

För mer information, kontakta:

Silla Odhnoff, Utredare Hyresgästföreningen 0703-99 23 93