Ungdomar bygger broar mellan stadsdelar

Göteborg är en stad som präglas av hög grad av ojämlikhet och segregation. Men vad händer med en segregerad stad om vi faktiskt börjar röra oss över stadsdelsgränserna?

Det är utgångspunkten för Kultur 4ür Göteborg som vill bygga broar mellan ungdomar från olika stadsdelar genom kulturellt utbyte som metod. Verksamheten delfinansieras av Hyresgästföreningen och för tredje året i rad genomför nu föreningen ett antal kulturarrangemang som planeras och genomförs av ungdomarna själva.

  • Kultur 4ür Göteborg är inte en lösning på alla de problem som finns, men ett steg i rätt riktning. Fördomar bryts och förklaras när ungdomar får mötas över stadsdelsgränserna genom kultur. De här ungdomarna som får använda musik, dans eller poesi som ett sätt att utmana normer kommer förhoppningsvis alltid bära med sig den här upplevelsen, säger Kalle Karlsson, projektledare för Kultur 4ür Göteborg.

I veckan drar en turné i gång där turnésällskapet består av ungdomar från sju stadsdelar. Dessa tar sedan plats på utomhusscener i olika delar av staden. Alla event är gratis och utan åldersgräns.

Här kommer datumen och platser:

14/6 - Hammarkullen (Sandeslätt)

16/6 - Majorna (Söderlingska parken)

17/6 - Bergsjön (Komettorget)

18/6 - Lundby (Flunsåsparken)

20/6 - Västra Hisingen (Svartedalen)

21/6 - Frölunda (Positivparken)

Ungefärlig starttid på scen är kl. 17.

I Majorna och Lundby börjar ungdomarna uppträda tidigare - runt klockan 14.00.


Fakta

Om Kultur 4ür Göteborg: Verksamheten finansieras bland annat av Hyresgästföreningen region västra Sverige och verkar för att använda kultur som ett sätt att utmana normer och samtidigt bygga broar. Överallt där det finns ett ojämlikt förhållande mellan centrum och periferi vill Kultur 4ür Göteborg dyka upp för att inleda en förenande rytm, vers eller rörelse. Utöver Hyresgästföreningen står flera andra organisationer och bolag bakom satsningen. Läs mer här:

https://www.facebook.com/kultur4goteborg/?fref=nf