Hyresgästföreningen välkomnar nya skatteregler för företagssektorn

Idag presenterade regeringen förslag på nya skatteregler för företagssektorn rörande bland annat ränteavdragen.

-Det förslag som finansministern presenterade idag visar att regeringen har lyssnat och tagit till sig av kritiken, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

-Fastighetsbranschen är kapitalintensiv och kommer även fortsättningsvis att behöva lånefinansieras i hög utsträckning. Alltför starka ränteavdragsbegränsningar skulle få stora och negativa konsekvenser för investeringstakten på bostadssidan.

I den statliga utredningen ”Nya skatteregler för företagssektorn” lämnades förslag på bland annat ränteavdragsbegränsningar som ett svar på EUs direktiv mot skatteflykt. Hyresgästföreningen har tillsammans med övriga parter på hyresmarknaden varit kritiska till utredningens långtgående inskränkningar av möjligheten till ränteavdrag i företagssektorn, som i flera avseenden gick längre än EU-direktivets lägstanivå.

Dagens förslag innebär bland annat ett primäravdrag vilket minskar skattebördan under de första sex åren efter att bostäderna färdigställts. Nytt är att även bostäder som rustats upp får ta del av primäravdraget.

-Det är positivt att också upprustade lägenheter omfattas av primäravdraget, vilket bland annat Hyresgästföreningen har påpekat vikten av. Samtidigt får vi inte glömma att den samlade skattebördan på fastigheter ökar i och med regeringens förslag.

-Dagens förslag visar också att det brådskar med en bred översyn av skattevillkoren för bostäder. Det håller inte att ta varje del för sig och inte ta ett helhetsgrepp. Hyresgästföreningen har föreslagit införande av en låg moms på hyran och skattefria underhållsfonder för att stärka hyresrätten som upplåtelseform, både för investerare och för hyresgäster. Det tror vi kan vara ett sätt att förbättra dagens situation, säger Martin Hofverberg.

För mer information kontakta

Martin Hofverberg chefsekonom Hyresgästföreningen 070-547 87 46