Pedram Kouchakpour är ny regionchef i västra Sverige

Pedram Kouchakpour har utsetts till ny regionchef för Hyresgästföreningen region Västra Sverige. Han tillträder den 1 april.

Pedram Kouchakpour är 41 år och bor i Göteborg. Han har utbildning i både byggteknik och projektledning och arbetar nu som tillförordnad regionchef på Hyresgästföreningen region Västra Sverige. Han har tidigare bland annat varit projektledare, fastighetsingenjör och förhandlingschef i Hyresgästföreningen.

- Pedram Kouchakpour har under sin tid som tillförordnad regionchef visat att han är en kompetent och drivande ledare med stark förankring både hos förtroendevalda och anställda. Han har också en bred erfarenhet av både förhandling, utvecklingsfrågor, strategiskt påverkansarbete och nationella projekt vilket är till nytta för hela organisationen, säger Jonas Nygren, förbundschef i Hyresgästföreningen.

Bengt Svensson som är regionordförande i västra Sverige är en av dem som deltagit i rekryteringsprocessen och han välkomnar Pedram Kouchakpor i sin nya roll.

- Det var initialt många sökande till chefsposten men efter många och noggrant genomförda intervjuer stod Pedram ensam kvar., Han var den som stämde bäst in enligt den profil på regionordförande som var upplagd, men också på .grund av hans kunskaper om Hyresgästföreningen och hans sätt att hantera olika situationer med ett positivt resultat.

Själv kommenterar Pedram Kouchakpour det nya jobbet så här:

- Jag ser fram emot att få fortsätta arbeta med både förtroendevalda och anställda och bidra till att genomföra den spännande förändringsresa Hyresgästföreningen Västra Sverige har inlett. En av mina viktigaste drivkrafter är att vi ska fortsätta arbeta med att stärka folkrörelsen och vara en bred samhällsaktör. För att lyckas med detta så måste vi ständigt vässa Hyresgästföreningen organisatoriskt men också utveckla vår verksamhet utifrån vår värdegrund som en inkluderande och öppen folkrörelse.

Pedram Kouchakpour efterträder Anna Lönn Lundbäck som slutade sin tjänst i vintras.

Pedram Kouchakpour kommer även att medverka i det nationella övergripande ledningsarbetet och ingå i Hyresgästföreningens ledningsgrupp, HLG.

Region Västra Sverige har 76 000 medlemmar, 1 400 förtroendevalda och 90 anställda. Regionkontoret ligger i Göteborg.