Hyran klar för 40 000 hushåll hos privatvärdar i Göteborg

Ytterligare en stor hyresöverenskommelse är nu klar i Göteborg. Hyresgästföreningen och privatvärdarnas organisation Fastighetsägarna GFR har kommit överens om hyreshöjningar på mellan 0-2 procent.

De nya hyrorna gäller från 1 januari i år. Det innebär att de omkring 40 000 Göteborgshushåll som berörs av överenskommelsen får betala höjningen för årets fyra första månader på hyresavierna för maj, juni, juli och augusti.

För majoriteten innebär överenskommelsen en höjning på runt en procent. En lägenhet som i dag har en hyra på 6 000 kronor i månaden blir därmed cirka 60-70 kronor dyrare per månad.

Att höjningen blir olika hög i olika områden beror på en rad kvalitetsfaktorer som till exempel lägenhetsstandard, förvaltningskvalitet, service och läge.

Fastighetsägarna GFR:s ursprungskrav när förhandlingarna inleddes var 3,5 procent från årsskiftet.

I och med dagens överenskommelse har den absoluta majoriteten av hyresgästerna i Göteborg fått årets hyror fasställda. Kvar återstår några privata värdar som endera förhandlar själva eller som anlitar andra än GFR som ombud i förhandlingarna.

För de göteborgare som hyr hos något av de fyra allmännyttiga bolagen, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon landar årets höjningar på 1,2 procent. Detta efter ett beslut i det partsammansatta tvistlösningsorganet Hyresmarknadskommittén i Stockholm.

Vill du veta mer; välkommen att kontakta:

Carl-Johan Bergström, tillförordnad förhandlingschef 072-501 18 11