​Nya hyror förhandlade i Svenljunga

Nu är förhandlingen mellan allmännyttiga Svenljunga Bostäder och Hyresgästföreningen om nya hyror klar. Hyran höjs med 65 kronor i månaden för lägenheter med kallhyra, 73 kronor för varmhyra och i snitt med 72 kronor i månaden. För en genomsnittshyra i beståndet är det mer än en halvering av bolagets ursprungliga krav på motsvarande 180 kronor i månaden.

Inflationsutvecklingen och kostnadsförändringar har varit en viktig faktor vid förhandlingen, men även förändrade kommunala taxor och personalkostnader.

– Inflationsutvecklingen bidrar till hyresökningen, men vi har kunnat nå en uppgörelse en bit under denna. Uppgörelsen ger samtidigt motparten bra förutsättningar att klara kostnadsökningar och även för att kunna utföra mer underhåll, något som på sikt kommer alla berörda hyresgäster till del. Vi är relativt nöjda med uppgörelsen, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

De nya hyrorna börjar gälla från och med den 1 april 2018.


För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare
070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41